Comparison of Egg Positive Rates of Enterobius vermicularis among Preschool Children in Three Korean Localities
Sung-Hee Hong, Sang-Eun Lee, Young-Il Jeong, Won-Ja Lee, Shin-Hyeong Cho
Korean J Parasitol. 2011;49(4):441-443.   Published online 2011 Dec 16     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.441
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Enterobius vermicularis infection and its risk factors among pre-school children in Taipei, Taiwan
Kuang-Yao Chen, Chuan-Min Yen, Kao-Pin Hwang, Lian-Chen Wang
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2018; 51(4): 559.     CrossRef
Prevalence ofEnterobius vermicularisamong preschool children in 2003 and 2013 in Xinxiang city, Henan province, Central China
Shuai Wang, Zhijun Yao, Yichen Hou, Dong Wang, Haizhu Zhang, Jingbo Ma, Luwen Zhang, Shiguo Liu
Parasite.2016; 23: 30.     CrossRef
Chemotherapeutic drugs for common parasitic diseases in Korea
Sun Huh
Journal of the Korean Medical Association.2013; 56(6): 513.     CrossRef