Environmental Factors Related to Enterobiasis in a Southeast Region of Korea
Dong-Hee Kim, Min Kyoung Cho, Mi Kyung Park, Shin Ae Kang, Bo Young Kim, Sang Kyun Park, Hak Sun Yu
Korean J Parasitol. 2013;51(1):139-142.   Published online 2013 Feb 18     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.1.139
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic variation of Enterobius vermicularis among schoolchildren in Thailand
K. Tomanakan, O. Sanpool, P. Chamavit, V. Lulitanond, P.M. Intapan, W. Maleewong
Journal of Helminthology.2020;[Epub]     CrossRef
Detection of Enterobius vermicularis in greater Berlin, 2007–2017: seasonality and increased frequency of detection
Johannes Friesen, Clara Bergmann, Robert Neuber, Jörg Fuhrmann, Thilo Wenzel, Anita Durst, Michael Müller, Ralf Ignatius
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.2019; 38(4): 719.     CrossRef
Enterobius vermicularis infection: prevalence and risk factors among preschool children in kindergarten in the capital area, Republic of the Marshall Islands
Chia-Kwung Fan, Ting-Wu Chuang, Ying-Chieh Huang, Ai-Wen Yin, Chia-Mei Chou, Yu-Ting Hsu, Ramson Kios, Shao-Lun Hsu, Ying-Ting Wang, Mai-Szu Wu, Jia-Wei Lin, Kennar Briand, Chia-Ying Tu
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Status of common parasitic diseases in Korea in 2019
Sun Huh
Journal of the Korean Medical Association.2019; 62(8): 437.     CrossRef
Enterobius vermicularis infection and its risk factors among pre-school children in Taipei, Taiwan
Kuang-Yao Chen, Chuan-Min Yen, Kao-Pin Hwang, Lian-Chen Wang
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2018; 51(4): 559.     CrossRef
Prevalence ofEnterobius vermicularisamong preschool children in 2003 and 2013 in Xinxiang city, Henan province, Central China
Shuai Wang, Zhijun Yao, Yichen Hou, Dong Wang, Haizhu Zhang, Jingbo Ma, Luwen Zhang, Shiguo Liu
Parasite.2016; 23: 30.     CrossRef
Risk factors for Enterobius vermicularis infection in children in Gaozhou, Guangdong, China
Hong-Mei Li, Chang-Hai Zhou, Zhi-Shi Li, Zhuo-Hui Deng, Cai-Wen Ruan, Qi-Ming Zhang, Ting-Jun Zhu, Long-Qi Xu, Ying-Dan Chen
Infectious Diseases of Poverty.2015;[Epub]     CrossRef
High Prevalence of <i>Enterobius vermicularis</i> Infection among Schoolchildren in Three Townships around Yangon, Myanmar
Jong-Yil Chai, Seung Koo Yang, Jae Won Kim, Soo-Lyoen Choi, Gyu-Young Song, Bong-Kwang Jung, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Deok-Gyu Kim, Woon-Mok Sohn, Hoo-Gn Jeoung, Seon Cho, Jong-Bok Park, Sooji Hong, Thi Thi Htoon, Htay Htay Tin
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(6): 771.     CrossRef
Clinical Update on Parasitic Diseases
Min Seo
Korean Journal of Medicine.2013; 85(5): 469.     CrossRef