Prevalence of Dirofilaria immitis in Dogs in Shenyang, Northeastern China
Chengwu Liu, Na Yang, Jianbin He, Min Yang, Ming Sun
Korean J Parasitol. 2013;51(3):375-377.   Published online 2013 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.375
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The prevalence of Dirofilaria immitis and D. repens in the Old World
Claudio Genchi, Laura Helen Kramer
Veterinary Parasitology.2019; : 108995.     CrossRef
Detection of Dirofilaria immitis antigen and antibodies against Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi and Ehrlichia canis in dogs from ten provinces of China
Jiawei Wang, Patrick Kelly, Jilei Zhang, Zhengsheng Shi, Chunlian Song, Xiaofeng Zheng, Yi Zhang, Yongqing Hao, Haiju Dong, Heba S. El-Mahallawy, Wenbin Xiong, Heng Wang, Jianji Li, Xinjun Zhang, Chengming Wang
Acta Parasitologica.2018; 63(2): 412.     CrossRef
Seroprevalence of Dirofilaria immitis in Cats from Liaoning Province, Northeastern China
Honglie Hou, Lili Cao, Wenzhi Ren, Dansheng Wang, He Ding, Juan You, Xinhua Yao, Hang Dong, Yanbing Guo, Shuxian Yuan, Xichen Zhang, Pengtao Gong
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(6): 673.     CrossRef
Prevalence ofDirofilaria immitisinfection in dogs in Henan province, central China
Shuai Wang, Nian Zhang, Zhenchao Zhang, Dong Wang, Zhijun Yao, Haizhu Zhang, Jingbo Ma, Bin Zheng, Hongbin Ren, Shiguo Liu
Parasite.2016; 23: 43.     CrossRef
Molecular detection of vector-borne agents in dogs from ten provinces of China
Da Xu, Jilei Zhang, Zhengsheng Shi, Chunlian Song, Xiaofeng Zheng, Yi Zhang, Yongqing Hao, Haiju Dong, Lanjing Wei, Heba S. El-Mahallawy, Patrick Kelly, Wenbin Xiong, Heng Wang, Jianji Li, Xinjun Zhang, Jianhong Gu, Chengming Wang
Parasites & Vectors.2015;[Epub]     CrossRef