Genetic Variation of Taenia Pisiformis Collected from Sichuan, China, Based on the Mitochondrial Cytochrome b gene
Deying Yang, Yongjun Ren, Yan Fu, Yue Xie, Huaming Nie, Xiang Nong, Xiaobin Gu, Shuxian Wang, Xuerong Peng, Guangyou Yang
Korean J Parasitol. 2013;51(4):449-452.   Published online 2013 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.4.449
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular Characterization of Enterocytozoon bieneusi in Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Jing Jiang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Peng Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
The Korean Journal of Parasitology.2016; 54(1): 81.     CrossRef
Genetic Structure Analysis of Spirometra erinaceieuropaei Isolates from Central and Southern China
Xi Zhang, Jing Cui, Li Na Liu, Peng Jiang, Han Wang, Xin Qi, Xing Qi Wu, Zhong Quan Wang, Wolfgang Arthofer
PLOS ONE.2015; 10(3): e0119295.     CrossRef