Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Police Dogs in Shenyang, Northeastern China
Cheng-Wu Liu, Na Yang, Jian-Bin He, Ming-Yang Mu, Min Yang, Ning Sun, Hong-Kui Li
Korean J Parasitol. 2013;51(5):579-581.   Published online 2013 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.5.579
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection in Farmed Raccoon Dogs (Nyctereutes procyonoides) in China
Wen-Bin Zheng, Wei Cong, Junling Hou, Jian-Gang Ma, Xiao-Xuan Zhang, Xing-Quan Zhu, Qing-Feng Meng, Dong-Hui Zhou
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2017; 17(3): 209.     CrossRef
Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection in stray dogs in northern China
Xiao-Xuan Zhang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Jing Jiang, Ying-Tian Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Parasitology Research.2015; 114(12): 4725.     CrossRef
Low prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in dogs in Jilin, Henan and Anhui Provinces of the People’s Republic of China
Yurong Yang, Qiongfang Zhang, Yangguang Kong, Yuqing Ying, Oliver Hung Chun Kwok, Hongde Liang, Jitender Prakash Dubey
BMC Veterinary Research.2014;[Epub]     CrossRef
Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray and owned dogs of Grenada, West Indies
Ravindra N. Sharma, Gabriel Ordas, Keshaw Tiwari, Alfred Chikweto, Muhammad Iqbal Bhaiyat, Claude De Allie, Tara Paterson
Veterinary World.2014; 7(9): 661.     CrossRef
Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in dogs and cats in Zhenjiang City, Eastern China
Qing-Xin Liu, Shuai Wang, Li-Qun Wang, Jun Xing, Wen-Jue Gao, Guo-Fang Liu, Bin Zhao, Hai-Bin Zhang, Li-Hua Gao
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.2014; 4(9): 725.     CrossRef