Sequence Analysis and Molecular Characterization of Wnt4 Gene in Metacestodes of Taenia solium
Junling Hou, Xuenong Luo, Shuai Wang, Cai Yin, Shaohua Zhang, Xueliang Zhu, Yongxi Dou, Xuepeng Cai
Korean J Parasitol. 2014;52(2):163-168.   Published online 2014 Apr 18     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.163
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Transcriptomic profile of two developmental stages of the cestode parasite Mesocestoides corti
T. Basika, G.P. Paludo, F.M. Araujo, A.C. Salim, F. Pais, L. Maldonado, N. Macchiaroli, J. Camargo de Lima, M. Rosenzvit, G.C. Oliveira, L. Kamenetzky, H.B. Ferreira
Molecular and Biochemical Parasitology.2019; 229: 35.     CrossRef
Comparative Transcriptomic Analysis of the Larval and Adult Stages of Taenia pisiformis
Zhang
Genes.2019; 10(7): 507.     CrossRef
Molecular and biochemical characterization of Taenia solium α-enolase
Shaohua Zhang, Yanan You, Xuenong Luo, Yadong Zheng, Xuepeng Cai
Veterinary Parasitology.2018; 254: 36.     CrossRef
Transcriptomic analysis of the larva Taenia multiceps
W.H. Li, N.Z. Zhang, L. Yue, Y. Yang, L. Li, H.B. Yan, T.T. Li, Z.G. Qu, W.Z. Jia, B.Q. Fu
Research in Veterinary Science.2017; 115: 407.     CrossRef