Bronchopulmonary Infection of Lophomonas blattarum: A Case and Literature Review
Jian Xue, Ying-Li Li, Xue-Mei Yu, Dai-Kun Li, Ming-Fang Liu, Jing-Fu Qiu, Jian-Jiang Xue
Korean J Parasitol. 2014;52(5):521-525.   Published online 2014 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.521
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Authenticity of pulmonary Lophomonas blattarum infection: A case report
Shuang-Shuang Meng, Zhi-Feng Dai, Hui-Chao Wang, Yu-Xia Li, Dan-Dan Wei, Rui-Lin Yang, Xu-Hong Lin
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(1): 95.     CrossRef
First Molecular Diagnosis of Lophomoniasis: the End of a Controversial Story
Mahdi Fakhar, Maryam Nakhaei, Ali Sharifpour, Hamed Kalani, Elham Sadat Banimostafavi, Siavash Abedi, Sepideh Safanavaei, Masoud Aliyali
Acta Parasitologica.2019; 64(2): 390.     CrossRef
Bronchopulmonary lophomoniasis: A rare cause of pneumonia in an immunosuppressed host
Wathiqah Wahid, Nur Athirah Ahmad Fahmi, Ahmad Firdaus Mohd Salleh, ’Azlin Mohd Yasin
Respiratory Medicine Case Reports.2019; 28: 100939.     CrossRef
Bronchopulmonary Disease Caused by Flagellated Protozoa Infection in 15 Chinese Children
Jinrong Liu, Shaogang Li, Huimin Li, Yimu Fan, Haiming Yang, Hui Xu, Yuelin Shen, Shunying Zhao
The Pediatric Infectious Disease Journal.2017; 36(4): 392.     CrossRef
Lophomonas blattarum Infection or Just the Movement of Ciliated Epithelial Cells?
Ran Li, Zhan-Cheng Gao
Chinese Medical Journal.2016; 129(6): 739.     CrossRef