Occurrence and Molecular Identification of Giardia duodenalis from Stray Cats in Guangzhou, Southern China
Guochao Zheng, Wei Hu, Yuanjia Liu, Qin Luo, Liping Tan, Guoqing Li
Korean J Parasitol. 2015;53(1):119-124.   Published online 2015 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.119
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Giardia in a selected population of dogs and cats in Germany – diagnostics, coinfections and assemblages
M.F. Sommer, P. Rupp, M. Pietsch, A. Kaspar, P. Beelitz
Veterinary Parasitology.2018; 249: 49.     CrossRef
Prevalence and risk factors of Giardia duodenalis in domestic rabbbits (Oryctolagus cuniculus) in Jilin and Liaoning province, northeastern China
Jing Jiang, Jian-Gang Ma, Nian-Zhang Zhang, Peng Xu, Guangyu Hou, Quan Zhao, Xiao-Xuan Zhang
Journal of Infection and Public Health.2018; 11(5): 723.     CrossRef
Development of T m -shift genotyping method for detection of cat-derived Giardia lamblia
Weida Pan, Yeqi Fu, Auwalu Yusuf Abdullahi, Mingwei Wang, Xianli Shi, Fang Yang, Xingang Yu, Xinxin Yan, Pan Zhang, Jianxiong Hang, Guoqing Li
Parasitology Research.2017; 116(4): 1151.     CrossRef
Giardia duodenalis Infections in Humans and Other Animals in China
Junqiang Li, Haiyan Wang, Rongjun Wang, Longxian Zhang
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China
Hailing Xu, Yue Jin, Wenxian Wu, Pei Li, Lin Wang, Na Li, Yaoyu Feng, Lihua Xiao
Parasites & Vectors.2016;[Epub]     CrossRef
A Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Three Zoonotic ParasitesAncylostoma ceylanicum,A. caninum,andGiardia lambliaAssemblage A
Wei Hu, Sheng Wu, Xingang Yu, Auwalu Yusuf Abullahi, Meiran Song, Liping Tan, Zhen Wang, Biao Jiang, Guoqing Li
BioMed Research International.2015; 2015: 1.     CrossRef