Prevalence of Toxoplasma gondii in Dogs in Zhanjiang, Southern China
Hai-Hai Jiang, Ming-Wei Li, Min-Jun Xu, Wei Cong, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2015;53(4):493-496.   Published online 2015 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.493
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence, risk factors and genetic characterization of Toxoplasma gondii in sick pigs and stray cats in Jiangsu Province, eastern China
Zhao-feng Hou, Shi-jie Su, Dan-dan Liu, Le-le Wang, Chuan-li Jia, Zhen-xing Zhao, Yi-fei Ma, Qiao-qiao Li, Jin-jun Xu, Jian-ping Tao
Infection, Genetics and Evolution.2018; 60: 17.     CrossRef
Prevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii in badgers ( Melogale moschata ) in southern China by PCR-RFLP
Kai Chen, Si-Yang Huang, Jin-Lei Wang, Rong-Liang Hu, Qiu-Xia Yao, Shou-Feng Zhang, Xing-Quan Zhu, Quan Liu
Infection, Genetics and Evolution.2017; 52: 30.     CrossRef