Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi and Toxoplasma gondii in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) in China
Qing-Feng Meng, Wei-Lin Wang, Xiao-Ting Ni, Hai-Bin Li, Gui-Zhe Yao, Xiao-Lin Sun, Wei-Li Wang, Wei Cong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):759-763.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.759
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Surveillance of Microsporidia and Protozoan Pathogens in Pensacola Florida: A One-year Study
Joseph A. Moss, Richard A. Snyder
Journal of Eukaryotic Microbiology.2019; 66(4): 617.     CrossRef
Relationship between Seropositivity of Encephalitozoon cuniculi and Renal Biochemical Markers in Healthy Rabbits
Özcan ÖZKAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.2019;[Epub]     CrossRef
Occurrence and genetic characterization of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in slaughtered domestic rabbits in central China
Weifeng Qian, Wenchao Yan, Chaochao Lv, Rongzhen Bai, Tianqi Wang
Parasite.2019; 26: 36.     CrossRef
Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection in rabbit of local Algerian population
Mina Henneb, Khaled Harhoura, Mohamed Amine Bekara, Safia Zenia, Miriem Aissi
Veterinary World.2019; 12(6): 855.     CrossRef
Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Encephalitozoon cuniculi among domestic rabbits in central China
Shuai Wang, Zhijun Yao, Lingjuan Li, Yaoqian Pan, Pengju Li, Xiaoxu Nan, Qing Xie, Zhenchao Zhang
Parasite.2018; 25: 9.     CrossRef
Rapid detection of three rabbit pathogens by use of the Luminex x-TAG assay
Miaoli Wu, Yujun Zhu, Feng Cong, Dan Rao, Wen Yuan, Jing Wang, Bihong Huang, Yuexiao Lian, Yu Zhang, Ren Huang, Pengju Guo
BMC Veterinary Research.2018;[Epub]     CrossRef