Molecular Characterization of Enterocytozoon bieneusi in Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Jing Jiang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Peng Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):81-85.   Published online 2016 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.81
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Occurrence of Enterocytozoon bieneusi in Donkeys (Equus asinus) in China: A Public Health Concern
Dong-Mei Yue, Jian-Gang Ma, Fa-Cai Li, Jun-Ling Hou, Wen-Bin Zheng, Quan Zhao, Xiao-Xuan Zhang, Xing-Quan Zhu
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Detection of Enterocytozoon bieneusi in White Yaks in Gansu Province, China
Jian-Gang Ma, Nian-Zhang Zhang, Jun-Ling Hou, Yang Zou, Gui-Xue Hu, Xing-Quan Zhu, Dong-Hui Zhou
BioMed Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Subtyping ofCryptosporidium cuniculusand genotyping ofEnterocytozoon bieneusiin rabbits in two farms in Heilongjiang Province, China
Ziyin Yang, Wei Zhao, Yujuan Shen, Weizhe Zhang, Ying Shi, Guangxu Ren, Di Yang, Hong Ling, Fengkun Yang, Aiqin Liu, Jianping Cao
Parasite.2016; 23: 52.     CrossRef