Molecular Characterization of Enterocytozoon bieneusi in Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Jing Jiang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Peng Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):81-85.   Published online 2016 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.81
Citations to this article as recorded by Crossref logo
First detection and genetic characterisation of Enterocytozoon bieneusi in wild deer in Melbourne’s water catchments in Australia
Yan Zhang, Anson V. Koehler, Tao Wang, Shane R. Haydon, Robin B. Gasser
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
Host specificity of Enterocytozoon bieneusi genotypes in Bactrian camels (Camelus bactrianus) in China
Meng Qi, Junqiang Li, Aiyun Zhao, Zhaohui Cui, Zilin Wei, Bo Jing, Longxian Zhang
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
Prevalence and genotypes of Enterocytozoon bieneusi in China
Sha-Sha Wang, Rong-Jun Wang, Xian-Cheng Fan, Ting-Li Liu, Long-Xian Zhang, Guang-Hui Zhao
Acta Tropica.2018; 183: 142.     CrossRef
Molecular Characterization of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis , and Enterocytozoon bieneusi in Rabbits in Xinjiang, China
Xiangqian Zhang, Meng Qi, Bo Jing, Fuchang Yu, Yayun Wu, Yankai Chang, Aiyun Zhao, Zilin Wei, Haiju Dong, Longxian Zhang
Journal of Eukaryotic Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Enterocytozoon bieneusi in Minks (Neovison vison) in Northern China: A Public Health Concern
Xiao-Xuan Zhang, Ruo-Lan Jiang, Jian-Gang Ma, Chao Xu, Quan Zhao, Guangyu Hou, Guo-Hua Liu
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Molecular characterization and new genotypes of Enterocytozoon bieneusi in minks (Neovison vison) in China
Wei Cong, Si-Yuan Qin, Qing-Feng Meng
Parasite.2018; 25: 34.     CrossRef
Occurrence of Enterocytozoon bieneusi in Donkeys (Equus asinus) in China: A Public Health Concern
Dong-Mei Yue, Jian-Gang Ma, Fa-Cai Li, Jun-Ling Hou, Wen-Bin Zheng, Quan Zhao, Xiao-Xuan Zhang, Xing-Quan Zhu
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Detection of Enterocytozoon bieneusi in White Yaks in Gansu Province, China
Jian-Gang Ma, Nian-Zhang Zhang, Jun-Ling Hou, Yang Zou, Gui-Xue Hu, Xing-Quan Zhu, Dong-Hui Zhou
BioMed Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Subtyping ofCryptosporidium cuniculusand genotyping ofEnterocytozoon bieneusiin rabbits in two farms in Heilongjiang Province, China
Ziyin Yang, Wei Zhao, Yujuan Shen, Weizhe Zhang, Ying Shi, Guangxu Ren, Di Yang, Hong Ling, Fengkun Yang, Aiqin Liu, Jianping Cao
Parasite.2016; 23: 52.     CrossRef