Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among HIV/AIDS Patients in Eastern China
Guoqiang Shen, Xiaoming Wang, Hui Sun, Yaying Gao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):93-96.   Published online 2016 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.93
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Large-Scale Serological Survey of Toxoplasma gondii Infection Among Persons Participated in Health Screening in Yunnan Province, Southwestern China
Zhao Li, Chun-Yi Sun, Ren-Dan Yang, Chang-Jun Xu, Mei-Chen Chen, Yun-Jiang Zhang, Wei Cong, Xing-Quan Zhu, Yang Liu, Feng-Cai Zou
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2019; 19(6): 441.     CrossRef
Prevalence and burden of Toxoplasma gondii infection in HIV-infected people: a systematic review and meta-analysis
Ze-Dong Wang, Shu-Chao Wang, Huan-Huan Liu, Hong-Yu Ma, Zhong-Yu Li, Feng Wei, Xing-Quan Zhu, Quan Liu
The Lancet HIV.2017; 4(4): e177.     CrossRef
Toxoplasma gondii Infection in Immunocompromised Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
Ze-Dong Wang, Huan-Huan Liu, Zhan-Xi Ma, Hong-Yu Ma, Zhong-Yu Li, Zhi-Bin Yang, Xing-Quan Zhu, Bin Xu, Feng Wei, Quan Liu
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Evaluation of potential anti-toxoplasmosis efficiency of combined traditional herbs in a mouse model
Xun-hui Zhuo, Hong-chao Sun, Bin Huang, Hai-jie Yu, Ying Shan, Ai-fang Du
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2017; 18(6): 453.     CrossRef
A Human Proteome Array Approach to Identifying Key Host Proteins Targeted byToxoplasmaKinase ROP18
Zhaoshou Yang, Yongheng Hou, Taofang Hao, Hee-Sool Rho, Jun Wan, Yizhao Luan, Xin Gao, Jianping Yao, Aihua Pan, Zhi Xie, Jiang Qian, Wanqin Liao, Heng Zhu, Xingwang Zhou
Molecular & Cellular Proteomics.2017; 16(3): 469.     CrossRef
Elevated seroprevalence of Toxoplasma gondii in AIDS/HIV patients: A meta-analysis
Lei Liu, Li-Na Liu, Peng Wang, Tian-Tian Lv, Yin-Guang Fan, Hai-Feng Pan
Acta Tropica.2017; 176: 162.     CrossRef