Western Blot Detection of Human Anti-Chikungunya Virus Antibody with Recombinant Envelope 2 Protein
Zhaoshou Yang, Jihoo Lee, Hye-Jin Ahn, Chom-Kyu Chong, Ronaldo F. Dias, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2016;54(2):239-241.   Published online 2016 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.239
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Apigenin enhances the cisplatin cytotoxic effect through p53-modulated apoptosis
Rui Liu, Ping Ji, Bin Liu, Haishi Qiao, Xia Wang, Likun Zhou, Ting Deng, Yi Ba
Oncology Letters.2017; 13(2): 1024.     CrossRef