Potential Vaccine Targets against Rabbit Coccidiosis by Immunoproteomic Analysis
Hongyan Song, Ronglian Dong, Baofeng Qiu, Jin Jing, Shunxing Zhu, Chun Liu, Yingmei Jiang, Liucheng Wu, Shengcun Wang, Jin Miao, Yixiang Shao
Korean J Parasitol. 2017;55(1):15-20.   Published online 2017 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.15
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of Cross Reactive Antigens of C. botulinum Types A, B, E & F by Immunoproteomic Approach
Arti Sharma, Sarkaraisamy Ponmariappan, Rani Sarita, Syed Imtiaz Alam, Dev Vrat Kamboj, Sangeeta Shukla
Current Microbiology.2018; 75(5): 531.     CrossRef