Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):89-93.   Published online 2017 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High prevalence of fasciolosis and evaluation of the efficacy of anthelmintics against Fasciola hepatica in buffaloes in Guangxi, China
Ji-Li Zhang, Hong-Fei Si, Xu-Zheng Zhou, Xiao-Fei Shang, Bing Li, Ji-Yu Zhang
International Journal for Parasitology: Parasites .2019; 8: 82.     CrossRef
Socio-economic burden of parasitic infections in yaks from 1984 to 2017 on Qinghai Tibetan Plateau of China—A review
Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Xiong Jiang, Khalid Mehmood, Xiaodong Zhao, Jiakui Li
Acta Tropica.2018; 183: 103.     CrossRef