Neuronal Apoptosis: Pathological Basis of Behavioral Dysfunctions Induced by Angiostrongylus cantonensis in Rodents Model
Shiqi Luo, Lisi OuYang, Jie Wei, Feng Wu, Zhongdao Wu, Wanlong Lei, Dongjuan Yuan
Korean J Parasitol. 2017;55(3):267-278.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.267
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MicroRNA-125b mimic inhibits ischemia reperfusion-induced neuroinflammation and aberrant p53 apoptotic signalling activation through targeting TP53INP1
Xiao-Qian Li, Qian Yu, Wen-Fei Tan, Zai-Li Zhang, Hong Ma
Brain, Behavior, and Immunity.2018;[Epub]     CrossRef
Apoptosis and necroptosis of mouse hippocampal and parenchymal astrocytes, microglia and neurons caused by Angiostrongylus cantonensis infection
Zhang Mengying, Xu Yiyue, Pan Tong, Hu Yue, Yanin Limpanont, Huang Ping, Kamolnetr Okanurak, Wu Yanqi, Paron Dekumyoy, Zhou Hongli, Dorn Watthanakulpanich, Wu Zhongdao, Wang Zhi, Lv Zhiyue
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef