Neuronal Apoptosis: Pathological Basis of Behavioral Dysfunctions Induced by Angiostrongylus cantonensis in Rodents Model
Shiqi Luo, Lisi OuYang, Jie Wei, Feng Wu, Zhongdao Wu, Wanlong Lei, Dongjuan Yuan
Korean J Parasitol. 2017;55(3):267-278.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.267
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Apoptosis and necroptosis of mouse hippocampal and parenchymal astrocytes, microglia and neurons caused by Angiostrongylus cantonensis infection
Zhang Mengying, Xu Yiyue, Pan Tong, Hu Yue, Yanin Limpanont, Huang Ping, Kamolnetr Okanurak, Wu Yanqi, Paron Dekumyoy, Zhou Hongli, Dorn Watthanakulpanich, Wu Zhongdao, Wang Zhi, Lv Zhiyue
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef