Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) Survey of Rodents in Shandong Province, Northern China
Xiao-Dan Huang, Peng Cheng, Yu-Qiang Zhao, Wen-Juan Li, Jiu-Xu Zhao, Hong-Mei Liu, Jing-Xuan Kou, Mao-Qing Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(5):555-559.   Published online 2017 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.555
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Distribution of Orientia tsutsugamushi in rodents and mites collected from Central India
Batul Akhunji, Ruchi Bhate, Nilesh Pansare, S. P. Chaudhari, Waqar Khan, N. V. Kurkure, S. W. Kolte, S. B. Barbuddhe
Environmental Monitoring and Assessment.2019;[Epub]     CrossRef
Dermoscopy confirmed Trombiculidae larva infestation in Turkey
Tamer I. Kaya, Mustafa A. Yilmaz
International Journal of Dermatology.2019; 58(6): e120.     CrossRef
Occurrence rates of wild rodent hosts and chigger mites and the infection rate of Orientia tsutsugamushi in the central region of South Korea from 2015 to 2018
Moon Bo Choi, Yeongbu Kim, Da Young Kim, Ohseok Kwon
Entomological Research.2019; 49(8): 374.     CrossRef
Analysis of epidemiological characteristics of four natural-focal diseases in Shandong Province, China in 2009-2017: A descriptive analysis
Rui Chen, Zengqiang Kou, Liuchen Xu, Jie Cao, Ziwei Liu, Xiaojing Wen, Zhiyu Wang, Hongling Wen, Isaac Chun-Hai Fung
PLOS ONE.2019; 14(8): e0221677.     CrossRef