Genotype of Toxoplasma gondii from Blood of Stray Cats in Gyeonggi-do, Korea
Hye-Youn Kim, Yun-Ah Kim, Ho Sa Lee, Ho Gun Rhie, Shin-Hyeong Cho, Jae-Ran Yu, Sang-Eun Lee
Korean J Parasitol. 2009;47(4):413-415.   Published online 2009 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.4.413
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An outbreak of toxoplasmosis in squirrel monkeys (Saimiri sciureus ) in South Korea
Hanseul Oh, Kyung-Yeon Eo, Sanjeev Gumber, Jung Joo Hong, C-Yoon Kim, Hyun-Ho Lee, Young-Mok Jung, Jin Kim, Gyu-Whan Whang, Ji-Min Lee, Yong-Gu Yeo, Bokyeong Ryu, Ji-Sook Ryu, Seul-Kee Lee, Ukjin Kim, Sin-Geun Kang, Jae-Hak Park
Journal of Medical Primatology.2018; 47(4): 238.     CrossRef
Geographical distribution of Toxoplasma gondii genotypes in Asia: A link with neighboring continents
P. Chaichan, A. Mercier, L. Galal, A. Mahittikorn, F. Ariey, S. Morand, F. Boumédiène, R. Udonsom, A. Hamidovic, J.B. Murat, Y. Sukthana, M.L. Dardé
Infection, Genetics and Evolution.2017; 53: 227.     CrossRef
A high seroprevalence ofToxoplasma gondiiantibodies in a population of feral cats in the Western Cape province of South Africa
Kenneth Hammond-Aryee, Monika Esser, Lesley van Helden, Paul van Helden
Southern African Journal of Infectious Diseases.2015; 30(4): 141.     CrossRef
Prevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii infection in bats in southern China
H.H. Jiang, S.Y. Qin, W. Wang, B. He, T.S. Hu, J.M. Wu, Q.S. Fan, C.C. Tu, Q. Liu, X.Q. Zhu
Veterinary Parasitology.2014; 203(3-4): 318.     CrossRef
Prevalence and molecular characterizations of Toxoplasma gondii and Babesia microti from small mammals captured in Gyeonggi and Gangwon Provinces, Republic of Korea
Sung-Hee Hong, Sang-Eun Lee, Young-Il Jeong, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Jin-Won Song, Se Hun Gu, Shin-Hyeong Cho, Won-Ja Lee
Veterinary Parasitology.2014; 205(3-4): 512.     CrossRef
Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in Bats in Myanmar
Hongchao Sun, Yiyin Wang, Yingguang Zhang, Wei Ge, Fuqiang Zhang, Biao He, Zuosheng Li, Quanshui Fan, Wei Wang, Changchun Tu, Jiping Li, Quan Liu
Applied and Environmental Microbiology.2013; 79(11): 3526.     CrossRef