Effectiveness of Repeated Examination to Diagnose Enterobiasis in Nursery School Groups
Mare Remm, Kalle Remm
Korean J Parasitol. 2009;47(3):235-241.   Published online 2009 Aug 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.3.235
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk factors for Enterobius vermicularis infection in children in Gaozhou, Guangdong, China
Hong-Mei Li, Chang-Hai Zhou, Zhi-Shi Li, Zhuo-Hui Deng, Cai-Wen Ruan, Qi-Ming Zhang, Ting-Jun Zhu, Long-Qi Xu, Ying-Dan Chen
Infectious Diseases of Poverty.2015;[Epub]     CrossRef
Kindergarten Teacher’s Knowledge of Enterobiasis in Korea
Dong-Hee Kim, Hak-Sun Yu
Open Journal of Nursing.2014; 04(04): 330.     CrossRef
Is there a connection between paediatric acute idiopathic scrotal oedema and intestinal worm infestation?
Ilan Erez, Eyal Zifman, Irena Nersesjanz, Ludwig Lazar, Genady Bucklan, Michael Gutermacher
Journal of Paediatrics and Child Health.2012; 48(1): 26.     CrossRef
Prevalence of Enterobius vermicularis among Preschool Children in Muan-gun, Jeollanam-do, Korea
Sung-Hee Hong, Young-Il Jeong, Jin-Hee Lee, Shin-Hyeong Cho, Won-Ja Lee, Sang-Eun Lee
The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(3): 259.     CrossRef
Enterobius vermicularis infection is well controlled among preschool children in nurseries of Taipei City, Taiwan
Tu-Bin Chu, Chien-Wei Liao, Takeshi Nara, Ying-Chie Huang, Chia-Mei Chou, Yu-Hsin Liu, Chia-Kwung Fan
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropic.2012; 45(5): 646.     CrossRef
Geographical aspects of enterobiasis in Estonia
Kalle Remm, Mare Remm
Health & Place.2010; 16(2): 291.     CrossRef