| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchInfestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
Korean J Parasitol. 2021;59(4):377-392.   Published online August 18, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.4.377
                              
Genetic Diversity of Hard Ticks (Acari: Ixodidae) in the South and East Regions of Kazakhstan and Northwestern China
Yicheng Yang, Jin Tong, Hongyin Ruan, Meihua Yang, Chunli Sang, Gang Liu, Wurelihazi Hazihan, Bin Xu, S?ndor Hornok, Kadyken Rizabek, Kulmanova Gulzhan, Zhiqiang Liu, Yuanzhi Wang
Korean J Parasitol. 2021;59(1):103-108.   Published online February 19, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.103
                              
Spatiotemporal Trends of Malaria in Relation to Economic Development and Cross-Border Movement along the China?Myanmar Border in Yunnan Province
Xiaotao Zhao, Weerapong Thanapongtharm, Siam Lawawirojwong, Chun Wei, Yerong Tang, Yaowu Zhou, Xiaodong Sun, Jestumon Sattabongkot, Jaranit Kaewkungwal
Korean J Parasitol. 2020;58(3):267-278.   Published online June 26, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.267       Cited By 1
                              
Dysentery Caused by Balantidium coli in China
Peixia Yu, JianRong Rong, Yan Zhang, Jingjing Du
Korean J Parasitol. 2020;58(1):47-49.   Published online February 29, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.1.47       Cited By 3
                              
Identification and Molecular Analysis of Ixodid Ticks (Acari: Ixodidae) Infesting Domestic Animals and Tick-Borne Pathogens at the Tarim Basin of Southern Xinjiang, China
Li Zhao, Jizhou Lv, Fei Li, Kairui Li, Bo He, Luyao Zhang, Xueqing Han, Huiyu Wang, Nicholas Johnson, Xiangmei Lin, Shaoqiang Wu, Yonghong Liu
Korean J Parasitol. 2020;58(1):37-46.   Published online February 29, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.1.37
                              
Differential Change in the Prevalence of the Ascaris, Trichuris and Clonorchis infection Among Past East Asian Populations
Xiaoya Zhan, Hui-Yuan Yeh, Dong Hoon Shin, Jong-Yil Chai, Min Seo, Piers D. Mitchell
Korean J Parasitol. 2019;57(6):601-605.   Published online December 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.601       Cited By 1
                              
Bartonella rochalimae, B. grahamii, B. elizabethae, and Wolbachia spp. in Fleas from Wild Rodents near the China-Kazakhstan Border
Xiaoping Yin, Shanshan Zhao, Bin Yan, Yanhe Tian, Teer Ba, Jiangguo Zhang, Yuanzhi Wang
Korean J Parasitol. 2019;57(5):553-559.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.553       Cited By 1
                              
The First Case of Diarrhoea in Tibetan Sheep, Ovis aries, Caused by Balantidium coli in the Qinghai Tibetan Plateau Area, China
Ying-Na Jian, Ge-Ping Wang, Xiu-Ping Li, Xue-Yong Zhang, Li-Qing Ma
Korean J Parasitol. 2018;56(6):603-607.   Published online December 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.603       Cited By 2
                              
Genetic Diversity of Echinococcus granulosus Genotype G1 in Xinjiang, Northwest of China
Bin Yan, Xiafei Liu, Junyuan Wu, Shanshan Zhao, Wumei Yuan, Baoju Wang, Hazi Wureli, Changchun Tu, Chuangfu Chen, Yuanzhi wang
Korean J Parasitol. 2018;56(4):391-396.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.391       Cited By 7
                              
A Case of Coenurosis in a Wild Rabbit (Lepus sinensis) Caused by Taenia serialis Metacestode in Qinghai Tibetan Plateau Area, China
Xue-Yong Zhang, Ying-Na Jian, Li-Qing Ma, Xiu-Ping Li, Panagiotis Karanis
Korean J Parasitol. 2018;56(2):195-198.   Published online April 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.2.195       Cited By 2
                              
Intestinal Parasite Infections among Inhabitants in Yanbian Prefecture, Jilin Province, China
Myoung-Ro Lee, Hee-Eun Shin, Byung-Suk Chung, Sang-Eun Lee, Jung-Won Ju, Liji Xu, Chen Long Nan, Mi-Yeoun Park, Shin-Hyeong Cho
Korean J Parasitol. 2017;55(5):579-582.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.579
                              
Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) Survey of Rodents in Shandong Province, Northern China
Xiao-Dan Huang, Peng Cheng, Yu-Qiang Zhao, Wen-Juan Li, Jiu-Xu Zhao, Hong-Mei Liu, Jing-Xuan Kou, Mao-Qing Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(5):555-559.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.555       Cited By 9
                              
Genetic Diversity and Natural Selection in 42 kDa Region of Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein-1 from China-Myanmar Endemic Border
Xia Zhou, Ernest Tambo, Jing Su, Qiang Fang, Wei Ruan, Jun-Hu Chen, Ming-Bo Yin, Xiao-Nong Zhou
Korean J Parasitol. 2017;55(5):473-480.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.473       Cited By 4
                              Supplementary      
Four Human Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense (Eucestoda: Diphyllobothriidae) in China with a Brief Review of Chinese Cases
Yu-Chun Cai, Shao-Hong Chen, Hiroshi Yamasaki, Jia-Xu Chen, Yan Lu, Yong-Nian Zhang, Hao Li, Lin Ai, Hai-Ning Chen
Korean J Parasitol. 2017;55(3):319-325.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.319       Cited By 3
                              
Plasma D-dimer Can Effectively Predict the Prospective Occurrence of Ascites in Advanced Schistosomiasis Japonica Patients
Xiaoying Wu, Jianwei Ren, Zulu Gao, Yun Xu, Huiqun Xie, Tingfang Li, Yanhua Cheng, Fei Hu, Hongyun Liu, Zhihong Gong, Jinyi Liang, Jia Shen, Zhen Liu, Feng Wu, Xi Sun, Zhongzheng Niu, An Ning
Korean J Parasitol. 2017;55(2):167-174.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.167       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):89-93.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89       Cited By 7
                              
Infection of Oligochaetes, Limnodrilus hoffmeisteri (Annelida: Oligochaeta), in the Nasal Cavity of a Chinese Man
Hongbin Liu, Zhenming Zhang, Guangping Huang, Xiaolong Gu, Chunmiao Wang, Yan Wang, Zhimin Lu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):77-79.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.77
                              
A Human Case of Zoonotic Dog Tapeworm, Dipylidium caninum (Eucestoda: Dilepidiidae), in China
Peng Jiang, Xi Zhang, Ruo Dan Liu, Zhong Quan Wang, Jing Cui
Korean J Parasitol. 2017;55(1):61-64.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.61       Cited By 19
                              
Sequence Analysis of Mitochondrial Genome of Toxascaris leonina from a South China Tiger
Kangxin Li, Fang Yang, A. Y. Abdullahi, Meiran Song, Xianli Shi, Minwei Wang, Yeqi Fu, Weida Pan, Fang Shan, Wu Chen, Guoqing Li
Korean J Parasitol. 2016;54(6):803-807.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.803       Cited By 5
                              
Epidemiological Investigation of Asymptomatic Dogs with Leishmania Infection in Southwestern China Where Visceral Leishmaniasis is Intractable
Gui-Hua Zhao, Kun Yin, Wei-Xia Zhong, Ting Xiao, Qing-Kuan Wei, Yong Cui, Gong-Zhen Liu, Chao Xu, Hong-Fa Wang
Korean J Parasitol. 2016;54(6):797-801.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.797       Cited By 8
                              
Prevalence and Molecular Characterization of Intestinal Trichomonads in Pet Dogs in East China
Wen-Chao Li, Kai Wang, Wei Zhang, Jingjing Wu, You-Fang Gu, Xi-Chen Zhang
Korean J Parasitol. 2016;54(6):703-710.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.703       Cited By 11
                              
Ancient Human Parasites in Ethnic Chinese Populations
Hui-Yuan Yeh, Piers D. Mitchell
Korean J Parasitol. 2016;54(5):565-572.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.565       Cited By 12
                              
Characteristics of Imported Malaria and Species of Plasmodium Involved in Shandong Province, China (2012-2014)
Chao Xu, Qing-Kuan Wei, Jin Li, Ting Xiao, Kun Yin, Chang-Lei Zhao, Yong-Bin Wang, Xiang-Li Kong, Gui-Hua Zhao, Hui Sun, Xin Liu, Bing-Cheng Huang
Korean J Parasitol. 2016;54(4):407-414.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.407       Cited By 7
                              
Genetic Identification of Spirometra decipiens Plerocercoids in Terrestrial Snakes from Korea and China
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Kyu-Heon Kim, Woon- Mok Sohn, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2016;54(2):181-185.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.181       Cited By 15
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among HIV/AIDS Patients in Eastern China
Guoqiang Shen, Xiaoming Wang, Hui Sun, Yaying Gao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):93-96.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.93       Cited By 13
                              
Molecular Characterization of Enterocytozoon bieneusi in Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Jing Jiang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Peng Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):81-85.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.81       Cited By 14
                              
Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi and Toxoplasma gondii in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) in China
Qing-Feng Meng, Wei-Lin Wang, Xiao-Ting Ni, Hai-Bin Li, Gui-Zhe Yao, Xiao-Lin Sun, Wei-Li Wang, Wei Cong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):759-763.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.759       Cited By 8
                              
Prevalence of Toxoplasma gondii in Dogs in Zhanjiang, Southern China
Hai-Hai Jiang, Ming-Wei Li, Min-Jun Xu, Wei Cong, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2015;53(4):493-496.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.493       Cited By 6
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Among Primary School Children in Shandong Province, China
Ke-Sheng Xin, Hui Liu, Hong-Bing Wang, Zong-Liang Yao
Korean J Parasitol. 2015;53(4):489-492.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.489       Cited By 6
                              
Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasitol. 2015;53(3):355-359.   Published online June 30, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355       Cited By 11
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2021 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI