| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchEchinococcus granulosus Protoscolex DM9 Protein Shows High Potential for Serodiagnosis of Alveolar Echinococcosis
Jeong-Geun Kim, Xiumin Han, Yoon Kong
Korean J Parasitol. 2022;60(1):25-34.   Published online February 23, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.1.25
                              Supplementary      
A Case of Human Hepatic Alveolar Echinococcosis Accompanied by Lung and Brain Metastases
Chuanchuan Liu, Haining Fan, Ri-li Ge
Korean J Parasitol. 2021;59(3):291-296.   Published online June 21, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.291       Cited By 1
                              Supplementary      
A Case of Alveolar Echinococcosis Occurring in the Hilar Bile Duct
Jinyu Yang, Zhanxue Zhao, Shuai Li, Hekai Chen
Korean J Parasitol. 2019;57(5):517-520.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.517       Cited By 1
                              
Proteomic Analysis on Exosomes Derived from Patients’ Sera Infected with Echinococcus granulosus
Wen Wang, Xiaojing Zhou, Fang Cui, Chunli Shi, Yulan Wang, Yanfei Men, Wei Zhao, Jiaqing Zhao
Korean J Parasitol. 2019;57(5):489-497.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.489       Cited By 8
                              Supplementary      
An Imported Case of Disseminated Echinococcosis in Korea
Dong Hoon Shin, Hae Chan Jo, Jeong-Han Kim, Kang Il Jun, Wan Beom Park, Nam-Joong Kim, Min-Ho Choi, Chang Kyung Kang, Myoung-don Oh
Korean J Parasitol. 2019;57(4):429-434.   Published online August 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.4.429       Cited By 1
                              
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
Korean J Parasitol. 2019;57(2):153-159.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.153       Cited By 10
                              
Multi-Epitope Fusion Protein Eg mefAg-1 as a Serodiagnostic Candidate for Cystic Echinococcosis in Sheep
Liu Tianli, Wang Xifeng, Tian Zhenzhong, Wang Lixia, Zhang Xingxing, Qiao Jun, Meng Qingling, Gong Shasha, Chen Ying, Cai Xuepeng
Korean J Parasitol. 2019;57(1):61-67.   Published online February 26, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.1.61       Cited By 2
                              
Genetic Diversity of Echinococcus granulosus Genotype G1 in Xinjiang, Northwest of China
Bin Yan, Xiafei Liu, Junyuan Wu, Shanshan Zhao, Wumei Yuan, Baoju Wang, Hazi Wureli, Changchun Tu, Chuangfu Chen, Yuanzhi wang
Korean J Parasitol. 2018;56(4):391-396.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.391       Cited By 8
                              
A Retrospective Analysis on the Cystic Echinococcosis Cases Occured in Northeastern Punjab Province, Pakistan
Aisha Khan, Sarmad Zahoor, Haroon Ahmed, Uzma Malik, Rabia Amin Butt, Muhammad Sultanul Muzam, Seyma Gunyakti Kilinc, Noorulain Noor, Saroosh Zahoor, Muhammad Sohail Afzal, Hamza Mansur, Shumaila Irum, Sami Simsek
Korean J Parasitol. 2018;56(4):385-390.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.385       Cited By 16
                              
Analysis of Lethality in Echinococcal Disease
Anna S. Khachatryan
Korean J Parasitol. 2017;55(5):549-553.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.549       Cited By 10
                              
Unusual Location of Hydatid Cysts: Report of Two Cases in the Heart and Hip Joint of Romanian Patients
Simona Gurzu, Marius Alexandru Beleaua, Emeric Egyed-Zsigmond, Ioan Jung
Korean J Parasitol. 2017;55(4):429-431.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.429       Cited By 5
                              
Factors Associated with Echinococcosis-Induced Perioperative Anaphylactic Shock
Jianrong Ye, Qin Zhang, Yan Xuan, Siyu Chen, Long Ma, Yongqiang Zhang, Hong Zheng
Korean J Parasitol. 2016;54(6):769-775.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.769       Cited By 8
                              Supplementary      
Molecular Cloning and Characterization of a P38-Like Mitogen-Activated Protein Kinase from Echinococcus granulosus
Guodong L?, Jing Li, Chuanshan Zhang, Liang Li, Xiaojuan Bi, Chaowang Li, Jinliang Fan, Xiaomei Lu, Dominique A. Vuitton, Hao Wen, Renyong Lin
Korean J Parasitol. 2016;54(6):759-769.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.759       Cited By 4
                              Supplementary      
Differential Expression of Hox and Notch Genes in Larval and Adult Stages of Echinococcus granulosus
Ebrahim Saedi Dezaki, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Elham Taheri, Pooya Ghaseminejad Almani, Farideh Tohidi, Bruno Gottstein, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2016;54(5):653-658.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.653       Cited By 10
                              
Environmental Contamination by Echinococcus granulosus sensu lato Eggs in Relation to Slaughterhouses in Urban and Rural Areas in Tunisia
Raja Cha?bane-Banaoues, Myriam Oudni-M’rad, Selim M’rad, Habib Mezhoud, Hamouda Babba
Korean J Parasitol. 2016;54(1):113-118.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.113       Cited By 15
                              
Prevalence of Serum IgG Antibodies to Cystic Echinococcus Antigen among Patients in an Uzbekistan Emergency Hospital
Se Jin Park, Sung Sik Han, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khajibaev, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):699-703.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.699       Cited By 2
                              
Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasitol. 2015;53(3):355-359.   Published online June 30, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355       Cited By 13
                              
Scolicidal Effects of Black Cumin Seed (Nigella sativa) Essential Oil on Hydatid Cysts
Hossein Mahmoudvand, Ebrahim Saedi Dezaki, Farnaz Kheirandish, Behrouz Ezatpour, Sareh Jahanbakhsh, Majid Fasihi Harandi
Korean J Parasitol. 2014;52(6):653-659.   Published online December 23, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.6.653       Cited By 30
                              
Primary Renal Hydatid Cyst: Mis-Interpretation as a Renal Malignancy
Hoon Choi, Jae Young Park, Jae-Heon Kim, Du Geon Moon, Jeong-Gu Lee, Jae Hyun Bae
Korean J Parasitol. 2014;52(3):295-298.   Published online June 26, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.295       Cited By 9
                              
Serological and Molecular Characteristics of the First Korean Case of Echinococcus multilocularis
Jin-Sook Jeong, Sang-Young Han, Young-Hoon Kim, Yasuhito Sako, Tetsuya Yanagida, Akira Ito, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2013;51(5):595-597.   Published online October 31, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.5.595       Cited By 4
                              
A Case of Budd-Chiari Syndrome Associated with Alveolar Echinococcosis
Erol ?akmak, Hakan Alagozlu, Cesur Gumus, Celiks?z Al?
Korean J Parasitol. 2013;51(4):475-477.   Published online August 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.4.475       Cited By 9
                              
Skeletal Manifestations of Hydatid Disease in Serbia: Demographic Distribution, Site Involvement, Radiological Findings, and Complications
Djurdja Bracanovic, Marija Djuric, Jelena Sopta, Danijela Djonic, Nenad Lujic
Korean J Parasitol. 2013;51(4):453-459.   Published online August 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.4.453       Cited By 5
                              
Serodiagnosis of Echinococcosis by ELISA Using Cystic Fluid from Uzbekistan Sheep
Yan Jin, Khikmat Anvarov, Abdukhakim Khajibaev, Samin Hong, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2013;51(3):313-317.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.313       Cited By 8
                              
An Imported Case of Cystic Echinococcosis in the Liver
Keun Soo Ahn, Sung-Tae Hong, Yu Na Kang, Jung Hyeok Kwon, Mi Jeong Kim, Tae Jun Park, Yong Hoon Kim, Tae Jin Lim, Koo Jeong Kang
Korean J Parasitol. 2012;50(4):357-360.   Published online November 26, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.357       Cited By 9
                              
Recurrent Hepatic Alveolar Echinococcosis: Report of The First Case in Korea with Unproven Infection Route
Su-Jin Kim, Jong-Han Kim, Sang-Young Han, Young-Hoon Kim, Jin-Han Cho, Jong-Yil Chai, Jin-Sook Jeong
Korean J Parasitol. 2011;49(4):413-418.   Published online December 16, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.413       Cited By 10
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2022 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI