| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchToxoplasma gondii Induces Apoptosis via Endoplasmic Reticulum Stress-Derived Mitochondrial Pathway in Human Small Intestinal Epithelial Cell-Line
Hao Wang, Chunchao Li, Wei Ye, Zhaobin Pan, Jinhui Sun, Mingzhu Deng, Weiqiang Zhan, Jiaqi Chu
Korean J Parasitol. 2021;59(6):573-583.   Published online December 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.6.573
                              Supplementary      
Morphology and Mitochondrial Genome of Fischoederius sp. 1 in Thailand
Pichanee Watthanasiri, Amornrat Geadkaew-Krenc, Rudi Grams
Korean J Parasitol. 2021;59(4):355-362.   Published online August 18, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.4.355
                              Supplementary      
Mitochondrial Genome of Spirometra theileri Compared with Other Spirometra Species
Barakaeli Abdieli Ndosi, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Yeseul Kang, Tilak Chandra Nath, Mohammed Mebarek Bia, Chatanun Eamudomkarn, Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2021;59(2):139-148.   Published online April 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.2.139
                              
Mitochondrial Genome Sequence of Echinostoma revolutum from Red-Crowned Crane (Grus japonensis)
Rongkun Ran, Qi Zhao, Asmaa M. I. Abuzeid, Yue Huang, Yunqiu Liu, Yongxiang Sun, Long He, Xiu Li, Jumei Liu, Guoqing Li
Korean J Parasitol. 2020;58(1):73-79.   Published online February 29, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.1.73       Cited By 4
                              
Mitochondrial DNA Sequence Variability of Spirometra Species in Asian Countries
Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2019;57(5):481-487.   Published online October 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.481       Cited By 7
                              
Complete Sequence of the Mitochondrial Genome of Spirometra ranarum: Comparison with S. erinaceieuropaei and S. decipiens
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Yeseul Kang, Mohammed Mebarek Bia, Sang-Hwa Lee, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2019;57(1):55-60.   Published online February 26, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.1.55       Cited By 4
                              
Complete Mitochondrial Genome of the Chagas Disease Vector, Triatoma rubrofasciata
Li Dong, Xiaoling Ma, Mengfei Wang, Dan Zhu, Yuebiao Feng, Yi Zhang, Jingwen Wang
Korean J Parasitol. 2018;56(5):515-519.   Published online October 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.5.515       Cited By 7
                              
Prevalence of Hymenolepis nana and H. diminuta from Brown Rats (Rattus norvegicus) in Heilongjiang Province, China
Di Yang, Wei Zhao, Yichi Zhang, Aiqin Liu
Korean J Parasitol. 2017;55(3):351-355.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.351       Cited By 12
                              
Complete Mitochondrial Genome of a Tongue Worm Armillifer agkistrodontis
Jian Li, Fu-Nan He, Hong-Xiang Zheng, Rui-Xiang Zhang, Yi-Jing Ren, Wei Hu
Korean J Parasitol. 2016;54(6):813-817.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.813       Cited By 6
                              Supplementary      
Sequence Analysis of Mitochondrial Genome of Toxascaris leonina from a South China Tiger
Kangxin Li, Fang Yang, A. Y. Abdullahi, Meiran Song, Xianli Shi, Minwei Wang, Yeqi Fu, Weida Pan, Fang Shan, Wu Chen, Guoqing Li
Korean J Parasitol. 2016;54(6):803-807.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.803       Cited By 5
                              
Molecular Characterization of Nippostrongylus brasiliensis (Nematoda: Heligmosomatidae) from Mus musculus in India
Anshu Chaudhary, Urvashi Goswami, Hridaya Shanker Singh
Korean J Parasitol. 2016;54(6):743-750.   Published online December 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.743       Cited By 1
                              
Complete Mitochondrial Genome of Anoplocephala magna Solidifying the Species
Aijiang Guo
Korean J Parasitol. 2016;54(3):369-373.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.369       Cited By 5
                              
Genetic Identification of Spirometra decipiens Plerocercoids in Terrestrial Snakes from Korea and China
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Kyu-Heon Kim, Woon- Mok Sohn, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2016;54(2):181-185.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.181       Cited By 17
                              
Complete Mitochondrial Genome of Echinostoma hortense (Digenea: Echinostomatidae)
Ze-Xuan Liu, Yan Zhang, Yu-Ting Liu, Qiao-Cheng Chang, Xin Su, Xue Fu, Dong-Mei Yue, Yuan Gao, Chun-Ren Wang
Korean J Parasitol. 2016;54(2):173-179.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.173       Cited By 13
                              
Mitochondrial Genome Sequences of Spirometra erinaceieuropaei and S. decipiens (Cestoidea: Diphyllobothriidae)
Keeseon S. Eom, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Kyu-Heon Kim, Hyeong-Kyu Jeon
Korean J Parasitol. 2015;53(4):455-463.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.455       Cited By 21
                              
Effect of Farnesyltransferase Inhibitor R115777 on Mitochondria of Plasmodium falciparum
Young Ran Ha, Bae-Geun Hwang, Yeonchul Hong, Hye-Won Yang, Sang Joon Lee
Korean J Parasitol. 2015;53(4):421-430.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.421       Cited By 8
                              
Human Infections with Spirometra decipiens Plerocercoids Identified by Morphologic and Genetic Analyses in Korea
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Kyu-Heon Kim, Sun Huh, Woon-Mok Sohn, Jong-Yil Chai, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2015;53(3):299-305.   Published online June 30, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.299       Cited By 39
                              
Whole Mitochondrial Genome Sequence of an Indian Plasmodium falciparum Field Isolate
Suchi Tyagi, Veena Pande, Aparup Das
Korean J Parasitol. 2014;52(1):99-103.   Published online February 19, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.1.99       Cited By 5
                              
Complete Mitochondrial Genome of Haplorchis taichui and Comparative Analysis with Other Trematodes
Dongmin Lee, Seongjun Choe, Hansol Park, Hyeong-Kyu Jeon, Jong-Yil Chai, Woon-Mok Sohn, Tai-Soon Yong, Duk-Young Min, Han-Jong Rim, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2013;51(6):719-726.   Published online December 31, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.6.719       Cited By 23
                              
Molecular Approaches to Taenia asiatica
Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom
Korean J Parasitol. 2013;51(1):1-8.   Published online February 18, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.1.1       Cited By 8
                              
Dirofilaria repens in Vietnam: Detection of 10 Eye and Subcutaneous Tissue Infection Cases Identified by Morphology and Molecular Methods
Nguyen Van De, Thanh Hoa Le, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2012;50(2):137-141.   Published online May 24, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.2.137       Cited By 7
                              
Molecular Phylogeny of Acanthamoeba
Hyun Hee Kong
Korean J Parasitol. 2009;47(Suppl):S21.   Published online October 26, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.S.S21       Cited By 13
                        
Molecular phylogeny of parasitic Platyhelminthes based on sequences of partial 28S rDNA D1 and mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I
Soo-Ung Lee, Ha-Chung Chun, Sun Huh
Korean J Parasitol. 2007;45(3):181-189.   Published online September 20, 2007
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2007.45.3.181       Cited By 25
                        
Codon usage and bias in mitochondrial genomes of parasitic platyhelminthes
Thanh Hoa Le, Donald Peter McManus, David Blair
Korean J Parasitol. 2004;42(4):159-167.   Published online December 20, 2004
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2004.42.4.159       Cited By 18
                        
Variation of nuclear and mitochondrial DNAs in Korean and Chinese isolates of Clonorchis sinensis
Soo-Ung Lee, Sun Huh
Korean J Parasitol. 2004;42(3):145-148.   Published online September 20, 2004
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2004.42.3.145       Cited By 36
                        
Molecular phylogenic location of the Plagiorchis muris (Digenea, Plagiorchiidae) based on sequences of partial 28S D1 rDNA and mitochondrial cytochrome C oxidase subunit I
Soo-Ung Lee, Sun Huh, Woon-Mok Sohn
Korean J Parasitol. 2004;42(2):71-75.   Published online June 20, 2004
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2004.42.2.71       Cited By 11
                        
Phylogenetic relationship of ribosomal ITS2 and mitochondrial COI among diploid and triploid Paragonimus westermani isolates
Gab-Man Park, Kyung-Il Im, Tai-Soon Yong
Korean J Parasitol. 2003;41(1):47-55.   Published online March 20, 2003
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2003.41.1.47       Cited By 18
                        
General properties and phylogenetic utilities of nuclear ribosomal DNA and mitochondrial DNA commonly used in molecular systematics
Ui-Wook Hwang, Won Kim
Korean J Parasitol. 1999;37(4):215-228.   Published online December 31, 1999
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.1999.37.4.215       Cited By 58
                        
Phylogenetic relationships among Acanthamoeba spp. based on PCR-RFLP analyses of mitochondrial small subunit rRNA gene
Hak-Sun Yu, Mee-Yul Hwang, Tae-Ook Kim, Ho-Cheol Yun, Tae-Ho Kim, Hyun-Hee Kong, Dong-Il Chung
Korean J Parasitol. 1999;37(3):181-188.   Published online September 30, 1999
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.1999.37.3.181       Cited By 10
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2022 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI