Molecular Identification of a Trichinella Isolate from a Naturally Infected Pig in Tibet, China
Ling Zhao Li, Zhong Quan Wang, Peng Jiang, Xi Zhang, Hui Jun Ren, Jing Cui
Korean J Parasitol. 2011;49(4):381-384.   Published online 2011 Dec 16     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.381
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular characterization of a Trichinella spiralis elastase-1 and its potential as a diagnostic antigen for trichinellosis
Chen Xi Hu, Peng Jiang, Xin Yue, Jie Zeng, Xin Zhuo Zhang, Yan Yan Song, Ruo Dan Liu, Xi Zhang, Zhong Quan Wang, Jing Cui
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef
Surveillance and diagnosis of zoonotic foodborne parasites
Reza Zolfaghari Emameh, Sami Purmonen, Antti Sukura, Seppo Parkkila
Food Science & Nutrition.2018; 6(1): 3.     CrossRef
Innovative molecular diagnosis ofTrichinellaspecies based on β‐carbonic anhydrase genomic sequence
Reza Zolfaghari Emameh, Marianne Kuuslahti, Anu Näreaho, Antti Sukura, Seppo Parkkila
Microbial Biotechnology.2016; 9(2): 172.     CrossRef
Comparison of three molecular detection methods for detection of Trichinella in infected pigs
Zhibing Lin, Jie Cao, Houshuang Zhang, Yongzhi Zhou, Mingjun Deng, Guoqing Li, Jinlin Zhou
Parasitology Research.2013; 112(5): 2087.     CrossRef