Severe Tick Infestation in a Hare and Potential Risk for Transmitting Pathogens to Humans
Weiqing Zheng, Haiying Chen, Xiaoqing Liu, Xuejian Guo, Renlong Fu
Korean J Parasitol. 2011;49(4):419-422.   Published online 2011 Dec 16     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.419
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stability and Bifurcation Analysis of a Discrete Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Model
Jia-Yi Lin, Xue Zhang
International Journal of Bifurcation and Chaos.2022;[Epub]     CrossRef
Preliminary investigation of ixodid ticks in Jiangxi Province of Eastern China
Weiqing Zheng, Xuenan Xuan, Renlong Fu, Huiying Tao, Rongman Xu, Yangqing Liu, Xiaoqing Liu, Jiafu Jiang, Haixia Wu, Hongmei Ma, Yi Sun, Haiying Chen
Experimental and Applied Acarology.2019; 77(1): 93.     CrossRef
Tick infestation in human beings in the Nilgiris and Kancheepuram district of Tamil Nadu, India
C. Soundararajan, K. Nagarajan, M. Arul Prakash
Journal of Parasitic Diseases.2018; 42(1): 50.     CrossRef
Tick infestation on sheep, goat, horse and wild hare in Tamil Nadu
C. Soundararajan, K. Nagarajan, S. Muthukrishnan, M. Arul Prakash
Journal of Parasitic Diseases.2018; 42(1): 127.     CrossRef
Molecular detection and genetic diversity of Theileria orientalis in cattle in China
Jinming Wang, Jifei Yang, Junlong Liu, Xiaoxing Wang, Jianlin Xu, Aihong Liu, Youquan Li, Zhijie Liu, Qiaoyun Ren, Jianxun Luo, Guiquan Guan, Hong Yin
Parasitology Research.2018; 117(12): 3689.     CrossRef
High genetic diversity in hard ticks from a China-Myanmar border county
Lan-Hua Li, Yi Zhang, Jia-Zhi Wang, Xi-Shang Li, Shou-Qin Yin, Dan Zhu, Jing-Bo Xue, Sheng-Guo Li
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
A sero-epidemiological survey of Chinese Babesia motasi for small ruminants in China
J. M. Wang, M. L. Ma, A. H. Liu, Q. Y. Ren, A. Y. Li, Z. J. Liu, Y. Q. Li, H. Yin, J. X. Luo, G. Q. Guan
Parasitology Research.2013; 112(6): 2387.     CrossRef