Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in House Sparrows (Passer domesticus) in Lanzhou, China
Wei Cong, Si-Yang Huang, Dong-Hui Zhou, Xiao-Xuan Zhang, Nian-Zhang Zhang, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2013;51(3):363-367.   Published online 2013 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.363
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Investigation of Toxoplasma gondii in wastewater and surface water in the Qinghai-Tibet Plateau, China using real-time PCR and multilocus genotyping
Anna Lass, Ioannis Kontogeorgos, Liqing Ma, Xueyong Zhang, Xiuping Li, Panagiotis Karanis
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Epidemiologic significance of Toxoplasma gondii infections in turkeys, ducks, ratites and other wild birds: 2009–2020
J. P. Dubey, F. H. A. Murata, C. K. Cerqueira-Cézar, O. C. H. Kwok, C. Su
Parasitology.2021; 148(1): 1.     CrossRef
Molecular Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in Wild Birds in Hunan Province, China
Meng-Ting Liu, Wei-Xing Jiang, Bin-Ze Gui, Yuan-Chun Jin, Jia-Ning Yi, Fen Li, Wen-Bin Zheng, Guo-Hua Liu
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2019; 19(5): 378.     CrossRef
Seroprevalence and risk assessment of Toxoplasma gondii in Java sparrows (Lonchura oryzivora) in China
Si-Yang Huang, Yi-Min Fan, Kai Chen, Qiu-Xia Yao, Bin Yang
BMC Veterinary Research.2019;[Epub]     CrossRef
Prevalence, risk factors and genetic characterization of Toxoplasma gondii in sick pigs and stray cats in Jiangsu Province, eastern China
Zhao-feng Hou, Shi-jie Su, Dan-dan Liu, Le-le Wang, Chuan-li Jia, Zhen-xing Zhao, Yi-fei Ma, Qiao-qiao Li, Jin-jun Xu, Jian-ping Tao
Infection, Genetics and Evolution.2018; 60: 17.     CrossRef
First genetic characterization of Toxoplasma gondii infection in common quails (Coturnix coturnix) intended for human consumption in China
Wei Cong, Hong-Liang Ju, Xiao-Xuan Zhang, Qing-Feng Meng, Jian-Gang Ma, Ai-Dong Qian, Xing-Quan Zhu
Infection, Genetics and Evolution.2017; 49: 14.     CrossRef
Prevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii in badgers ( Melogale moschata ) in southern China by PCR-RFLP
Kai Chen, Si-Yang Huang, Jin-Lei Wang, Rong-Liang Hu, Qiu-Xia Yao, Shou-Feng Zhang, Xing-Quan Zhu, Quan Liu
Infection, Genetics and Evolution.2017; 52: 30.     CrossRef
Geographical distribution of Toxoplasma gondii genotypes in Asia: A link with neighboring continents
P. Chaichan, A. Mercier, L. Galal, A. Mahittikorn, F. Ariey, S. Morand, F. Boumédiène, R. Udonsom, A. Hamidovic, J.B. Murat, Y. Sukthana, M.L. Dardé
Infection, Genetics and Evolution.2017; 53: 227.     CrossRef
Sixty Years (1957–2017) of Research on Toxoplasmosis in China—An Overview
Ming Pan, Congcong Lyu, Junlong Zhao, Bang Shen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Molecular detection of Toxoplasma gondii in house sparrow (Passer domesticus) by LAMP and PCR methods in Tehran, Iran
Amir Abdoli, Abdolhossein Dalimi, Haleh Soltanghoraee, Fatemeh Ghaffarifar
Journal of Parasitic Diseases.2016; 40(4): 1317.     CrossRef
Seroprevalence and genotypes of Toxoplasma gondii isolated from pigs intended for human consumption in Liaoning province, northeastern China
Dawei Wang, Yan Liu, Tiantian Jiang, Guoxin Zhang, Gaoming Yuan, Jianbin He, Chunlei Su, Na Yang
Parasites & Vectors.2016;[Epub]     CrossRef
Multi-scale occupancy approach to estimate Toxoplasma gondii prevalence and detection probability in tissues: an application and guide for field sampling
Stacey A. Elmore, Kathryn P. Huyvaert, Larissa L. Bailey, Asma Iqbal, Chunlei Su, Brent R. Dixon, Ray T. Alisauskas, Alvin A. Gajadhar, Emily J. Jenkins
International Journal for Parasitology.2016; 46(9): 563.     CrossRef
Molecular Detection and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in Farmed Minks (Neovison vison) in Northern China by PCR-RFLP
Wen-Bin Zheng, Xiao-Xuan Zhang, Jian-Gang Ma, Fa-Cai Li, Quan Zhao, Si-Yang Huang, Xing-Quan Zhu, Gordon Langsley
PLOS ONE.2016; 11(11): e0165308.     CrossRef
Toxoplasma gondii infection in cancer patients: Prevalence, risk factors, genotypes and association with clinical diagnosis
Wei Cong, Guo-Hua Liu, Qing-Feng Meng, Wei Dong, Si-Yuan Qin, Fu-Kai Zhang, Xiang-Yan Zhang, Xiang-Yang Wang, Ai-Dong Qian, Xing-Quan Zhu
Cancer Letters.2015; 359(2): 307.     CrossRef
Prevalence of <i>Toxoplasma gondii</i> in Dogs in Zhanjiang, Southern China
Hai-Hai Jiang, Ming-Wei Li, Min-Jun Xu, Wei Cong, Xing-Quan Zhu
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(4): 493.     CrossRef
Prevalence of Antibody to Toxoplasma gondii in Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus), Dianchi Lake, China
Qiang Miao, Jiang-qiang Han, Xun Xiang, Fei-Zhou Yuan, Yong-zhang Liu, Gang Duan, Xing-quan Zhu, Feng-cai Zou
Journal of Wildlife Diseases.2014; 50(3): 717.     CrossRef
Seroprevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii in three species of pet birds in China
Wei Cong, Qing-Feng Meng, Hui-Qun Song, Dong-Hui Zhou, Si-Yang Huang, Ai-Dong Qian, Chunlei Su, Xing-Quan Zhu
Parasites & Vectors.2014;[Epub]     CrossRef
First Report of Genotyping ofToxoplasma gondiiin Free-LivingMicrotus fortisin Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Si-Yang Huang, Ying-Guang Zhang, Yuan Zhang, Xing-Quan Zhu, Quan Liu
Journal of Parasitology.2014; 100(5): 692.     CrossRef
Genetic characterization of Toxoplasma gondii from cats in Yunnan Province, Southwestern China
Yi-Ming Tian, Si-Yang Huang, Qiang Miao, Hai-Hai Jiang, Jian-Fa Yang, Chunlei Su, Xing-Quan Zhu, Feng-Cai Zou
Parasites & Vectors.2014;[Epub]     CrossRef
Genetic characterization of Toxoplasma gondii from pigs from different localities in China by PCR-RFLP
Hai-Hai Jiang, Si-Yang Huang, Dong-Hui Zhou, Xiao-Xuan Zhang, Chunlei Su, Shun-Zhou Deng, Xing-Quan Zhu
Parasites & Vectors.2013;[Epub]     CrossRef