Sequence Analysis of cytb Gene in Echinococcus granulosus from Western China
Xiuqin Zhong, Ning Wang, Dandan Hu, Jiahai Wang, Tianyu Liu, Xiaobin Gu, Shuxian Wang, Xuerong Peng, Guangyou Yang
Korean J Parasitol. 2014;52(2):205-209.   Published online 2014 Apr 18     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.205
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Haplotype comparisons of Echinococcus granulosus sensu lato via mitochondrial gene sequences (co1, cytb, nadh1) among Pakistan and its neighbouring countries
Aisha Khan, Haroon Ahmed, Sami Simsek, Khuram Shahzad, Figen Celik, Muhammad Sohail Afzal, Mobushir Riaz Khan, Hua Liu, Yujuan Shen, Jianping Cao
Parasitology.2021; 148(9): 1019.     CrossRef
Genotypes of Echinococcus isolated from domestic livestock in Kazakhstan
A.M. Abdybekova, Z. Zhang, A.A. Sultanov, A.A. Abdibayeva, A.A. Zhaksylykova, S.M. Junisbayeva, M.Zh. Aubakirov, G.D. Akhmetova, P.R. Torgerson
Journal of Helminthology.2020;[Epub]     CrossRef
Molecular characterization of human echinococcosis in Sichuan, Western China
Jingye Shang, Guangjia Zhang, Wenjie Yu, Wei He, Qian Wang, Bo Zhong, Qi Wang, Sha Liao, ruirui Li, Fan Chen, Yan Huang
Acta Tropica.2019; 190: 45.     CrossRef
Genetic characterization of Echinococcus isolates from various intermediate hosts in the Qinghai-Tibetan Plateau Area, China
Xiumin Han, Yingna Jian, Xueyong Zhang, Liqing Ma, Wenjun Zhu, Qigang Cai, Shile Wu, Xiangqian Wang, Bingqiang Shi
Parasitology.2019; 146(10): 1305.     CrossRef
Genetic variation of Echinococcus spp. in yaks and sheep in the Tibet Autonomous Region of China based on mitochondrial DNA
John Asekhaen Ohiolei, Chen-Yang Xia, Li Li, Jian-Zhi Liu, Wen-Qiang Tang, Yan-Tao Wu, Danqulamu, Guo-Qiang Zhu, Bin Shi, Bao-Quan Fu, Hong Yin, Hong-Bin Yan, Wan-Zhong Jia
Parasites & Vectors.2019;[Epub]     CrossRef
Mitochondrial genome data confirm that yaks can serve as the intermediate host of Echinococcus canadensis (G10) on the Tibetan Plateau
Yantao Wu, Li Li, Guoqiang Zhu, Wenhui Li, Nianzhang Zhang, Shuangnan Li, Gang Yao, Wenjun Tian, Baoquan Fu, Hong Yin, Xingquan Zhu, Hongbin Yan, Wanzhong Jia
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
Genetic diversity of three Chinese native sheep breeds
G. -X. E, Y. -Fu. Huang, Y. -Ju Zhao, J. -N. He
Russian Journal of Genetics.2017; 53(1): 118.     CrossRef
Cytochrome b conservation between six camel breeds reared in Egypt
Othman E. Othman, Heba A.M. Abd El-Kader, Sally S. Alam, Sekena H. Abd El-Aziem
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology.2017; 15(1): 1.     CrossRef
Microdiversity of Echinococcus granulosus sensu stricto in Australia
C. A. ALVAREZ ROJAS, D. EBI, C. G. Gauci, J. P. SCHEERLINCK, M. WASSERMANN, D. J. JENKINS, M. W. LIGHTOWLERS, T. ROMIG
Parasitology.2016; 143(8): 1026.     CrossRef
Surveillance of Echinococcus isolates from Qinghai, China
Junying Ma, Hu Wang, Gonghua Lin, Fang Zhao, Chao Li, Tongzuo Zhang, Xiao Ma, Yongguo Zhang, Zhibin Hou, Huixia Cai, Peiyun Liu, Yongshun Wang
Veterinary Parasitology.2015; 207(1-2): 44.     CrossRef