Genotyping of Giardia duodenalis Isolates from Dogs in Guangdong, China Based on Multi-Locus Sequence
Guochao Zheng, Muhamd Alsarakibi, Yuanjia Liu, Wei Hu, Qin Luo, Liping Tan, Guoqing Li
Korean J Parasitol. 2014;52(3):299-304.   Published online 2014 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.299
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Global prevalence of Giardia duodenalis in cattle: A systematic review and meta-analysis
Ali Taghipour, Mitra Sharbatkhori, Farideh Tohidi, Mohammad R. Ghanbari, Panagiotis Karanis, Meysam Olfatifar, Hamidreza Majidiani, Sasan Khazaei, Saeed Bahadory, Ehsan Javanmard
Preventive Veterinary Medicine.2022; 203: 105632.     CrossRef
Molecular characterization of Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis in pet dogs in Xinjiang, China
Yangwenna Cao, Chen Fang, Jinhua Deng, Fuchang Yu, Dingyun Ma, Liwen Chuai, Tian Wang, Meng Qi, Junqiang Li
Parasitology Research.2022; 121(5): 1429.     CrossRef
Infection rate and genetic diversity of Giardia duodenalis assemblage C in Iranian stray dogs, targeting the glutamate dehydrogenase gene
Asghar Fazaeli, Mohammad Hasan Kohansal, Adel Spotin, Ali Haniloo, Abbasali Nourian, Alireza Khiabani, Abolghasem Siyadatpanah, Roghayeh Norouzi, Veeranoot Nissapatorn
Veterinary World.2021; 14(2): 419.     CrossRef
Development of HRM real-time PCR for assemblage characterization of Giardia lamblia
Zahra Bahramdoost, Hamed Mirjalali, Parvin Yavari, Ali Haghighi
Acta Tropica.2021; 224: 106109.     CrossRef
Zoonotic giardiasis: an update
Weilong Cai, Una Ryan, Lihua Xiao, Yaoyu Feng
Parasitology Research.2021; 120(12): 4199.     CrossRef
Multilocus genotyping of Giardia duodenalis from pigs in Korea
Haeseung Lee, ByeongYeal Jung, Jun-Sik Lim, Min-Goo Seo, Seung-Hun Lee, Kwang-Ho Choi, Mi-Hye Hwang, Tae-Hwan Kim, Oh-Deog Kwon, Dongmi Kwak
Parasitology International.2020; 78: 102154.     CrossRef
Occurrence and genotypes of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis, and Blastocystis sp. in household, shelter, breeding, and pet market dogs in Guangzhou, southern China
Shenquan Liao, Xuhui Lin, Yongxiang Sun, Nanshan Qi, Minna Lv, Caiyan Wu, Juan Li, Junjing Hu, Linzeng Yu, Haiming Cai, Wenwan Xiao, Mingfei Sun, Guoqing Li
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Successful extraction and PCR amplification of Giardia DNA from formalin-fixed stool samples
Mellesia F. Lee, John F. Lindo, Herbert Auer, Julia Walochnik
Experimental Parasitology.2019; 198: 26.     CrossRef
Comparative cost-effectiveness of immunoassays and FLOTAC for diagnosing Giardia spp. infection in dogs
Paola Pepe, Davide Ianniello, Leucio Camara Alves, Maria Elena Morgoglione, Maria Paola Maurelli, Antonio Bosco, Giuseppe Cringoli, Laura Rinaldi
Parasites & Vectors.2019;[Epub]     CrossRef
Multilocus genotyping and risk factor analysis of Giardia duodenalis in dogs in Korea
Ha-Young Kim, Haeseung Lee, Seung-Hun Lee, Min-Goo Seo, Seonju Yi, Jong Wan Kim, Chung Hyun Kim, Yu-Ran Lee, ByungJae So, Oh-Deog Kwon, Dongmi Kwak
Acta Tropica.2019; 199: 105113.     CrossRef
Genetic characterization of Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis in dogs and cats in Guangdong, China
Jiayu Li, Xiaoyu Dan, Kexin Zhu, Na Li, Yaqiong Guo, Zezhong Zheng, Yaoyu Feng, Lihua Xiao
Parasites & Vectors.2019;[Epub]     CrossRef
Prevalence and genotypes of Giardia lamblia from stray dogs and cats in Guangdong, China
Weida Pan, Mingwei Wang, Auwalu Yusuf Abdullahi, Yeqi Fu, Xinxin Yan, Fang Yang, Xianli Shi, Pan Zhang, Jianxiong Hang, Guoqing Li
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports.2018; 13: 30.     CrossRef
Molecular epidemiology and multilocus sequence analysis of potentially zoonotic Giardia spp. from humans and dogs in Jamaica
Mellesia F. Lee, Paul Cadogan, Sarah Eytle, Sonia Copeland, Julia Walochnik, John F. Lindo
Parasitology Research.2017; 116(1): 409.     CrossRef
Multilocus sequence analysis of Giardia spp. isolated from patients with diarrhea in Austria
Mellesia F. Lee, Herbert Auer, John F. Lindo, Julia Walochnik
Parasitology Research.2017; 116(2): 477.     CrossRef
Giardia duodenalis Infections in Humans and Other Animals in China
Junqiang Li, Haiyan Wang, Rongjun Wang, Longxian Zhang
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Molecular detection of giardiasis among children at Cairo University Pediatrics Hospitals
Marwa A. Ghieth, Magd A. Kotb, Enas Y. Abu-Sarea, Ayman A. El-Badry
Journal of Parasitic Diseases.2016; 40(4): 1470.     CrossRef
Infection rate and genetic diversity of Giardia duodenalis in pet and stray dogs in Henan Province, China
Meng Qi, Haiju Dong, Rongjun Wang, Junqiang Li, Jinfeng Zhao, Longxian Zhang, Jianxun Luo
Parasitology International.2016; 65(2): 159.     CrossRef
Multilocus genotyping of Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in dairy and native beef (Qinchuan) calves in Shaanxi province, northwestern China
X. T. Wang, R. J. Wang, G. J. Ren, Z. Q. Yu, L. X. Zhang, S. Y. Zhang, H. Lu, X. Q. Peng, G. H. Zhao
Parasitology Research.2016; 115(3): 1355.     CrossRef
PCR-RFLP method to detect zoonotic and host-specific Giardia duodenalis assemblages in dog fecal samples
Liping Tan, Sheng Wu, Auwalu Yusuf Abdullahi, Xinggang Yu, Wei Hu, Meiran Song, Xianli Shi, Guoqing Li
Parasitology Research.2016; 115(5): 2045.     CrossRef
Genotypes of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dogs and cats in Shanghai, China
Hailing Xu, Yue Jin, Wenxian Wu, Pei Li, Lin Wang, Na Li, Yaoyu Feng, Lihua Xiao
Parasites & Vectors.2016;[Epub]     CrossRef
Prevalence and genetic characteristics of Cryptosporidium, Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in cats and dogs in Heilongjiang province, China
Wei Li, Yijing Li, Mingxin Song, Yixin Lu, Jinping Yang, Wei Tao, Yanxue Jiang, Qiang Wan, Siwen Zhang, Lihua Xiao
Veterinary Parasitology.2015; 208(3-4): 125.     CrossRef
Prevalence and molecular characterization of Giardia duodenalis isolates from dairy cattle in northeast China
Gang Liu, Yan Su, Mengjiao Zhou, Jixue Zhao, Tianyu Zhang, Waqas Ahmad, Huijun Lu, Ning Jiang, Qijun Chen, Mei Xiang, Jigang Yin
Experimental Parasitology.2015; 154: 20.     CrossRef
Prevalence of Zoonotic Giardia duodenalis Assemblage B and First Identification of Assemblage E in Rabbit Fecal Samples Isolates from Central China
Meng Qi, Jianwei Xi, Junqiang Li, Haiyan Wang, Changshen Ning, Longxian Zhang
Journal of Eukaryotic Microbiology.2015; 62(6): 810.     CrossRef
Development of a rapid HRM genotyping method for detection of dog-derived Giardia lamblia
Liping Tan, Xingang Yu, Auwalu Yusuf Abdullahi, Sheng Wu, Guochao Zheng, Wei Hu, Meiran Song, Zhen Wang, Biao Jiang, Guoqing Li
Parasitology Research.2015; 114(11): 4081.     CrossRef
A Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Three Zoonotic ParasitesAncylostoma ceylanicum,A. caninum,andGiardia lambliaAssemblage A
Wei Hu, Sheng Wu, Xingang Yu, Auwalu Yusuf Abullahi, Meiran Song, Liping Tan, Zhen Wang, Biao Jiang, Guoqing Li
BioMed Research International.2015; 2015: 1.     CrossRef