Eosinophilic Pleuritis due to Sparganum: A Case Report
Youngmin Oh, Jeong-Tae Kim, Mi-Kyeong Kim, You-Jin Chang, Keeseon Eom, Jung-Gi Park, Ki-Man Lee, Kang-Hyeon Choe, Jin-Young An
Korean J Parasitol. 2014;52(5):541-543.   Published online 2014 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.541
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidence, aetiology and clinical features of eosinophilic pleural effusion: a retrospective study
Minfang Li, Yunxiang Zeng, Yaqing Li, Dan Jia, Sheng Chen, Jinlin Wang
BMC Pulmonary Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Recurrent eosinophilic pleuritis caused by sparganum infection
Liangjie Fang, Yuehong Wang, Qiqi Gao, Bing Yan, Jianying Zhou
Medicine.2020; 99(22): e20226.     CrossRef
Retrospective study of pleural parasitic infestations: a practical diagnostic approach
Jinlin Wang, Weizhan Luo, Panxiao Shen, Jianxing He, Yunxiang Zeng
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Eosinophilia in Pleural Effusions: a Speculative Negative Predictor for Malignancy
Fang-Yeh Chu, Ching-Biau Liou, Jen-Tang Sun, Chia-Hao Bei, Tse-Hsuan Liou, N-Chi Tan, Yun-Chieh Yu, Chih-Chun Chang, Tzung-Hai Yen, Ming-Jang Su
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2016; 17(3): 1411.     CrossRef
Clinical Features of Pulmonary Sparganosis
Ning Li, Yi Xiang, Yun Feng, Min Li, Bei Li Gao, Qing Yun Li
The American Journal of the Medical Sciences.2015; 350(6): 436.     CrossRef