Sensitivity of Plasmodium falciparum to Antimalarial Drugs in Hainan Island, China
Shan-Qing Wang, Guang-Ze Wang, Yu-Chun Li, Feng Meng, Shi-Gan Lin, Zhen-Hu Zhu, Ding-Wei Sun, Chang-Hua He, Xi-Min Hu, Jian-Wei Du
Korean J Parasitol. 2015;53(1):35-41.   Published online 2015 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.35
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation Algorithm of Volleyball Players’ Competitive Ability Based on the Random Matrix Model
Tailin Wang, Hua Zheng, Fangshu Li, Nian Jia, Zengliang Cai, Ning Cao
Mathematical Problems in Engineering.2022; 2022: 1.     CrossRef