Prevalence of Toxoplasma gondii in Dogs in Zhanjiang, Southern China
Hai-Hai Jiang, Ming-Wei Li, Min-Jun Xu, Wei Cong, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2015;53(4):493-496.   Published online 2015 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.493
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Seroprevalence and B1 gene Phylogeny of Toxoplasma gondii of Dogs and Cats in Republic of Korea
Yeojin Park, Jinhyeong Noh, Hyun-Ji Seo, Keun-Ho Kim, Subin Min, Mi-Sun Yoo, Bo-Ram Yun, Jong-Ho Kim, Eun-Jin Choi, Doo-Sung Cheon, Sung-Jong Hong, Soon-Seek Yoon, Yun Sang Cho
The Korean Journal of Parasitology.2020; 58(3): 257.     CrossRef
Toxoplasma gondii infections in dogs: 2009-2020
Jitender P. Dubey, Fernando H.A. Murata, Camila K. Cerqueira-C├ęzar, Oliver C.H. Kwok, Yurong Yang, Chunlei Su
Veterinary Parasitology.2020; 287: 109223.     CrossRef
Toxoplasma gondii Triggers Neutrophil Extracellular Traps Release in Dogs
Zhengkai Wei, Zedong Wang, Xiao Liu, Chaoqun Wang, Zhen Han, Di Wu, Yong Zhang, Xichen Zhang, Zhengtao Yang, Quan Liu
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Stray Dogs from Various Locations in West and East Malaysia
Malaika Watanabe, Mohammed Babatunde Sadiq, Nazrul Iqbal Abdul Mulop, Konto Mohammed, Puteri Azaziah Megat Rani, Lau Seng Fong, Nor Azlina Aziz, Juriah Kamaludeen, Siti Zubaidah Ramanoon, Rozaihan Mansor, Tan Li Ping, Sharifah Salmah Syed-Hussain
The Korean Journal of Parasitology.2020; 58(5): 487.     CrossRef
Prevalence, risk factors and genetic characterization of Toxoplasma gondii in sick pigs and stray cats in Jiangsu Province, eastern China
Zhao-feng Hou, Shi-jie Su, Dan-dan Liu, Le-le Wang, Chuan-li Jia, Zhen-xing Zhao, Yi-fei Ma, Qiao-qiao Li, Jin-jun Xu, Jian-ping Tao
Infection, Genetics and Evolution.2018; 60: 17.     CrossRef
Prevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii in badgers ( Melogale moschata ) in southern China by PCR-RFLP
Kai Chen, Si-Yang Huang, Jin-Lei Wang, Rong-Liang Hu, Qiu-Xia Yao, Shou-Feng Zhang, Xing-Quan Zhu, Quan Liu
Infection, Genetics and Evolution.2017; 52: 30.     CrossRef