Neuronal Apoptosis: Pathological Basis of Behavioral Dysfunctions Induced by Angiostrongylus cantonensis in Rodents Model
Shiqi Luo, Lisi OuYang, Jie Wei, Feng Wu, Zhongdao Wu, Wanlong Lei, Dongjuan Yuan
Korean J Parasitol. 2017;55(3):267-278.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.267
Citations to this article as recorded by Crossref logo
IL-17A Mediates Demyelination by Activating A1 Astrocytes via SOCS3 During Angiostrongylus cantonensis Infection
Zongpu Zhou, Tuo Lin, Zhen Liu, Qian Ding, Zhixuan Ma, Wanqi Li, Fukang Xie, Yue Lan, Ying Feng
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Mechanisms of the host immune response and helminth-induced pathology during Trichobilharzia regenti (Schistosomatidae) neuroinvasion in mice
Tomáš Macháček, Roman Leontovyč, Barbora Šmídová, Martin Majer, Oldřich Vondráček, Iveta Vojtěchová, Tomáš Petrásek, Petr Horák, Elise O’Connell
PLOS Pathogens.2022; 18(2): e1010302.     CrossRef
Improvements of cognitive functions in mice heavily infected by Angiostrongylus cantonensis after treatment with albendazole, dexamethasone, or co-therapy
Kai-Yuan Jhan, Chien-Ju Cheng, Chih-Jen Chou, Shih-Ming Jung, Guan-Jhih Lai, Kuang-Yao Chen, Lian-Chen Wang
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2022; 55(5): 935.     CrossRef
Necroptosis and Caspase-2-Mediated Apoptosis of Astrocytes and Neurons, but Not Microglia, of Rat Hippocampus and Parenchyma Caused by Angiostrongylus cantonensis Infection
Hongli Zhou, Zhe Chen, Yanin Limpanont, Yue Hu, Yubin Ma, Ping Huang, Paron Dekumyoy, Minyu Zhou, Yixin Cheng, Zhiyue Lv
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Severe CNS angiostrongyliasis in a young marine: a case report and literature review
Liane McAuliffe, Shannon Fortin Ensign, Derek Larson, Mary Bavaro, Joseph Yetto, Michael Cathey, Mitsuru Mukaigawara, Masashi Narita, Kiyofumi Ohkusu, Timothy Quast, Charles Volk
The Lancet Infectious Diseases.2019; 19(4): e132.     CrossRef
Regulatory effect of host miR-101b-3p on parasitism of nematode Angiostrongylus cantonensis via superoxide dismutase 3
Dongjuan Yuan, Shiqi Luo, Lian Xu, Xingda Zeng, Zhongdao Wu
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms.2019; 1862(5): 557.     CrossRef
Trichostatin A, a Histone Deacetylase Inhibitor, Alleviates Eosinophilic Meningitis Induced by Angiostrongylus cantonensis Infection in Mice
Yanhua Zhang, Hui Xie, Wenyan Tang, Xingda Zeng, Yu Lin, Lian Xu, Lihua Xiao, Jun Xu, Zhongdao Wu, Dongjuan Yuan
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
MicroRNA-125b mimic inhibits ischemia reperfusion-induced neuroinflammation and aberrant p53 apoptotic signalling activation through targeting TP53INP1
Xiao-Qian Li, Qian Yu, Wen-Fei Tan, Zai-Li Zhang, Hong Ma
Brain, Behavior, and Immunity.2018; 74: 154.     CrossRef
Apoptosis and necroptosis of mouse hippocampal and parenchymal astrocytes, microglia and neurons caused by Angiostrongylus cantonensis infection
Zhang Mengying, Xu Yiyue, Pan Tong, Hu Yue, Yanin Limpanont, Huang Ping, Kamolnetr Okanurak, Wu Yanqi, Paron Dekumyoy, Zhou Hongli, Dorn Watthanakulpanich, Wu Zhongdao, Wang Zhi, Lv Zhiyue
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef