An Outbreak of Histomoniasis in Backyard Sanhuang Chickens
Dandan Liu, Lingming Kong, Jianping Tao, Jinjun Xu
Korean J Parasitol. 2018;56(6):597-602.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.597
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MicroRNA expression profile of chicken cecum in different stages during Histomonas meleagridis infection
Yu-Ming Zhang, Qiao-Guang Chen, Chen Chen, Shuang Wang, Zai-Fan Li, Zhao-Feng Hou, Dan-Dan Liu, Jian-Ping Tao, Jin-jun Xu
BMC Veterinary Research.2022;[Epub]     CrossRef
Pathologic Characterization of Coinfection with Histomonas meleagridis, Marek's Disease Virus, and Subtype J Avian Leukosis Virus in Chickens
Ming Li, Haifeng Xiong, Hanwen Wu, Dongmei Hu, Yan Lin, Xueting Huang, Jun Wang, Kezong Qi, Hongmei Liu
Avian Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
Erratum: An Outbreak of Histomoniasis in Backyard Sanhuang Chickens
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(1): 75.     CrossRef