Proteomic Analysis on Exosomes Derived from Patients’ Sera Infected with Echinococcus granulosus
Wen Wang, Xiaojing Zhou, Fang Cui, Chunli Shi, Yulan Wang, Yanfei Men, Wei Zhao, Jiaqing Zhao
Korean J Parasitol. 2019;57(5):489-497.   Published online 2019 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.489
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Proteomic Analysis of Plasma-Derived Extracellular Vesicles From Mice With Echinococcus granulosus at Different Infection Stages and Their Immunomodulatory Functions
Chunli Shi, Xiaojing Zhou, Wenjuan Yang, Jianwen Wu, Min Bai, Ying Zhang, Wei Zhao, Hui Yang, Atsushi Nagai, Mei Yin, Xiaoping Gao, Shuqin Ding, Jiaqing Zhao
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Expression profiling of exosomal miRNAs derived from different stages of infection in mice infected with Echinococcus granulosus protoscoleces using high-throughput sequencing
Jing Xiao, Yazhou Zhu, Jianwen Wu, Min Bai, Yunzhuo Xin, Qiang Wang, Jiaqing Zhao
Parasitology Research.2022; 121(7): 1993.     CrossRef
Characterization of the B-Cell Epitopes of Echinococcus granulosus Histones H4 and H2A Recognized by Sera From Patients With Liver Cysts
Andrea Maglioco, Facundo A. Agüero, María Pía Valacco, Alejandra Juárez Valdez, Margot Paulino, Alicia G. Fuchs
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Extracellular vesicles secreted by model tapeworm Hymenolepis diminuta: biogenesis, ultrastructure and protein composition
Hynek Mazanec, Peter Koník, Zdenko Gardian, Roman Kuchta
International Journal for Parasitology.2021; 51(5): 327.     CrossRef
Identification of Different Extracellular Vesicles in the Hydatid Fluid of Echinococcus granulosus and Immunomodulatory Effects of 110 K EVs on Sheep PBMCs
Jing Yang, Jin'en Wu, Yong Fu, Lujun Yan, Yating Li, Xiaola Guo, Yong'e Zhang, Xiaoqiang Wang, Yujuan Shen, William C. Cho, Yadong Zheng
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Extensive mitochondrial proteome disturbance occurs during the early stages of acute myocardial ischemia
Jie Wang, Jun He, Yucheng Fan, Fangjing Xu, Qian Liu, Ruhua He, Ru Yan
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Characterization of exosome-like vesicles derived from Taenia pisiformis cysticercus and their immunoregulatory role on macrophages
Li-Qun Wang, Ting-Li Liu, Pan-Hong Liang, Shao-Hua Zhang, Tao-Shan Li, Yan-Ping Li, Guang-Xue Liu, Li Mao, Xue-Nong Luo
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef