Relative Abundance of a Vector of Scrub Typhus, Leptotrombidium sialkotense, in Southern Yunnan Province, China
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Yu Song, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Yun-Ji Zou, Zhi-Hua Yang
Korean J Parasitol. 2020;58(2):153-159.   Published online 2020 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.2.153
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Climate drives the spatiotemporal dynamics of scrub typhus in China
Fangyu Ding, Qian Wang, Mengmeng Hao, Richard James Maude, Nicholas Philip John Day, Shengjie Lai, Shuai Chen, Liqun Fang, Tian Ma, Canjun Zheng, Dong Jiang
Global Change Biology.2022;[Epub]     CrossRef
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef
Infestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(4): 377.     CrossRef
A Report of Chigger Mites on the Striped Field Mouse, Apodemus agrarius, in Southwest China
Yan-Ling Chen, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(6): 625.     CrossRef