Development of resistance to reinfection by Clonorchis sinensis in rats
Byung-Suk Chung, Hongman Zhang, Min-Ho Choi, Deogkyu Jeon, Shunyu Li, Mejeong Lee, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2004;42(1):19-26.   Published online 2004 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2004.42.1.19
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long Non-Coding RNA and mRNA Expression Analysis in Liver of Mice With Clonorchis sinensis Infection
Su Han, Xue-Li Zhang, Xu Jiang, Xiang Li, Jian Ding, Li-Jiao Zuo, Shan-Shan Duan, Rui Chen, Bei-Bei Sun, Xin-Yi Hu, Yan-Nan Gao, Xiao-Li Zhang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Bacillus subtilis spore with surface display of paramyosin from Clonorchis sinensis potentializes a promising oral vaccine candidate
Hengchang Sun, Zhipeng Lin, Lu Zhao, Tingjin Chen, Mei Shang, Hongye Jiang, Zeli Tang, Xinyi Zhou, Mengchen Shi, Lina Zhou, Pengli Ren, Honglin Qu, Jinsi Lin, Xuerong Li, Jin Xu, Yan Huang, Xinbing Yu
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
Local immune response to primary infection and re-infection by Clonorchis sinensis in FVB mice
Eun-Min Kim, Hak Sun Yu, Yan Jin, Min-Ho Choi, Young Mee Bae, Sung-Tae Hong
Parasitology International.2017; 66(4): 436.     CrossRef
Virus-like particles vaccine containing Clonorchis sinensis tegumental protein induces partial protection against Clonorchis sinensis infection
Dong-Hun Lee, Ah-Ra Kim, Su-Hwa Lee, Fu-Shi Quan
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef
Clonorchiasis
Men-Bao Qian, Jürg Utzinger, Jennifer Keiser, Xiao-Nong Zhou
The Lancet.2016; 387(10020): 800.     CrossRef
Systemic and local mucosal immune responses induced by orally delivered Bacillus subtilis spore expressing leucine aminopeptidase 2 of Clonorchis sinensis
Hongling Qu, Yanquan Xu, Hengchang Sun, Jinsi Lin, Jinyun Yu, Zeli Tang, Jiqing Shen, Chi Liang, Shan Li, Wenjun Chen, Xuerong Li, Zhongdao Wu, Yan Huang, Xinbing Yu
Parasitology Research.2014; 113(8): 3095.     CrossRef
Anti-inflammatory effect of prednisolone on the growth of human liver fluke in experimental opisthorchiasis
Amornrat Juasook, Thidarut Boonmars, Sasithorn Kaewkes, Watcharin Loilome, Kulathida Veteewuthacharn, Zhiliang Wu, Puangrat Yongvanit
Parasitology Research.2012; 110(6): 2271.     CrossRef
Strain variation in the susceptibility and immune response to Clonorchis sinensis infection in mice
Md. Hafiz Uddin, Shunyu Li, Young Mee Bae, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Parasitology International.2012; 61(1): 118.     CrossRef
Factors in the resistance of rats to re-infection and super-infection by Clonorchis sinensis
Hongman Zhang, Byung-Suk Chung, Shunyu Li, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Parasitology Research.2008; 102(6): 1111.     CrossRef
Changing Patterns of Serum and Bile Antibodies in Re-infected Rats with Clonorchis sinensis
Hongman Zhang, Byung-Suk Chung, Shunyu Li, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
The Korean Journal of Parasitology.2008; 46(1): 17.     CrossRef
Susceptibility of experimental animals to reinfection with Clonorchis sinensis
Woon-Mok Sohn, Hongman Zhang, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
The Korean Journal of Parasitology.2006; 44(2): 163.     CrossRef
Bile duct changes in rats reinfected with Clonorchis sinensis
Dongil Choi, Sung-Tae Hong, Shunyu Li, Byung-Suk Chung, Jae Hoon Lim, Soon-Hyung Lee
The Korean Journal of Parasitology.2004; 42(1): 7.     CrossRef