Antigenic profile and localization of Clonorchis sinensis proteins in the course of infection
Sung-Jong Hong, Tae Yun Kim, Kye-Yong Song, Woon-Mok Sohn, Shin-Yong Kang
Korean J Parasitol. 2001;39(4):307-312.   Published online 2001 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2001.39.4.307
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development of a multi-functional multi-probe atomic force microscope system with optical beam deflection method
Peng Li, Yongjian Shao, Ke Xu, Xiaohui Qiu
Review of Scientific Instruments.2021; 92(12): 123705.     CrossRef
Identification of Myoferlin, a Potential Serodiagnostic Antigen of Clonorchiasis, via Immunoproteomic Analysis of Sera From Different Infection Periods and Excretory-Secretory Products of Clonorchis sinensis
Xiao-Xiao Ma, Yang-Yuan Qiu, Zhi-Guang Chang, Jun-Feng Gao, Rui-Ruo Jiang, Chun-Lin Li, Chun-Ren Wang, Qiao-Cheng Chang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Mapping of the putative epitope domain of Clonorchis sinensis paramyosin (CsPmy) recognized by CsPmy-specific immunoglobulin G in sera of human clonorchiasis
Jung-Mi Kang, Hye-Lim Ju, Jinyoung Lee, Tae Im Kim, Shin-Hyeong Cho, Tong-Soo Kim, Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na
Molecular and Biochemical Parasitology.2015; 201(1): 66.     CrossRef
Coproantigen capture ELISA for detection of Clonorchis sinensis infection in experimentally infected rats
S.M. Mazidur Rahman, Min-Ho Choi, Young Mee Bae, Sung-Tae Hong
Parasitology International.2012; 61(1): 203.     CrossRef
Functional Genes and Proteins of Clonorchis sinensis
Tae Im Kim, Byoung-Kuk Na, Sung-Jong Hong
The Korean Journal of Parasitology.2009; 47(Suppl): S59.     CrossRef
Identification of a serodiagnostic antigen, legumain, by immunoproteomic analysis of excretory-secretory products of Clonorchis sinensis adult worms
Jung-Won Ju, Hyun-Na Joo, Myoung-Ro Lee, Shin-Hyeong Cho, Hyeng-Il Cheun, Jung-Yeon Kim, Young-Hee Lee, Kwang-Jun Lee, Woon-Mok Sohn, Dong-Min Kim, Il-Chul Kim, Byoung Chul Park, Tong-Soo Kim
PROTEOMICS.2009; 9(11): 3066.     CrossRef
A novel tegumental protein 31.8 kDa of Clonorchis sinensis: sequence analysis, expression, and immunolocalization
Yan Huang, Zhenwen Zhou, Xuchu Hu, Quande Wei, Jin Xu, Zhongdao Wu, Xinbing Yu
Parasitology Research.2007; 102(1): 77.     CrossRef
Organ-specific antigens of Clonorchis sinensis
Shunyu Li, Byung-Suk Chung, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
The Korean Journal of Parasitology.2004; 42(4): 169.     CrossRef
Clinical and epidemiological data of patients with clonorchiasis
Ke-Xia Wang, Rong-Bo Zhang, Yu-Bao Cui, Ye Tian, Ru Cai, Chao-Pin Li
World Journal of Gastroenterology.2004; 10(3): 446.     CrossRef
Use of a recombinant Clonorchis sinensis pore-forming peptide, clonorin, for serological diagnosis of clonorchiasis
Ji-Yun Lee, Tae Yun Kim, Xiao-Xian Gan, Shin-Yong Kang, Sung-Jong Hong
Parasitology International.2003; 52(2): 175.     CrossRef