PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2019.57.2.1452019572145-152Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yangcheon (Stream) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Juhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-57-2-145.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.1.97202159197-101High Endemicity with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yongjeon-cheon (Stream) in Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Myoung-Ro Lee, Jung-Won Ju, Gou Ok Kimhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-1-97.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.5.5232021595523-529Endemicity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Deokcheon-gang (River) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Jung-Won Ju, Myoung-Ro Lee, Jeong-Gil Park, Jihee Ahnhttps://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-5-523.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2018.56.1.41201856141-48Prevalence and Intensity of Clonorchis sinensis Metacercariae in Freshwater Fish from Wicheon Stream in Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Dong-Chul Sonhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-56-1-41.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2018.56.2.1832018562183-188Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Tamjin-gang (River) in Jeollanam-do, Republic of KoreaKi-Bok Yoon, Hyun-Cheol Lim, Doo Young Jeon, Sook Park, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Sung-Shik Shin, Byoung-Kuk Na, Woon-Mok Sohnhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-56-2-183.pdf
International Journal for Parasitology10.1016/s0020-7519(97)00215-41998284603-605Viability of metacercariae of Clonorchis sinensis in frozen or salted freshwater fishP.C. Fanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751997002154?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751997002154?httpAccept=text/plain
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.3.2652021593265-271Prevalence and Infection Intensity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Soyang-cheon (Stream), in Wanju-gun, Jeollabuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Jong-Ho Parkhttps://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-3-265.pdf
Food Control10.1016/j.foodcont.2019.04.0282019104115-121Investigation and research of Clonorchis sinensis metacercariae and Metorchis orientalis metacercariae infection in freshwater fishes in China from 2015 to 2017Shuran Yang, Xiaoyan Pei, Shuoyan Yin, Xiaojie Yu, Lingling Mei, Wei Zhao, Hui Liang, Qizhi Wang, Dajin Yanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0956713519301896?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0956713519301896?httpAccept=text/plain
Acta Tropica10.1016/j.actatropica.2019.1051002019199105100Infection status with zoonotic trematode metacercariae in fish from Lao PDRJong-Yil Chai, Soon-Hyung Lee, Han-Jong Rim, Woon-Mok Sohn, Bounlay Phommasackhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0001706X19303183?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0001706X19303183?httpAccept=text/plain
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2017.55.3.3052017553305-312Prevalence of Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Water Systems of Seomjin-gang (River)Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Mi-Yeoun Park, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Ki-Bok Yoon, Hyun-Cheol Limhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-55-3-305.pdf