| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchSeroprevalence of Toxoplasma gondii among School Children in Pyin Oo Lwin and Naung Cho, Upper Myanmar
Thị Lam Thái, Hojong Jun, Seo-Hye Park, Hương Giang Lê, Jinyoung Lee, Seong Kyu Ahn, Jung-Mi Kang, Moe Kyaw Myint, Khin Lin, Woon-Mok Sohn, Ho-Woo Nam, Byoung-Kuk Na, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2019;57(3):303-308.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.303
                              
Serological Detection of Antibodies against Anaplasma spp. in Cattle Reared in the Gyeongsangbuk-do, Korea
Min-Goo Seo, In-Ouh Ouh, Seung-Hun Lee, Ui-Han Son, Paul John L. Geraldino, Man Hee Rhee, Oh-Deog Kwon, Tae-Hwan Kim, Dongmi Kwak
Korean J Parasitol. 2018;56(3):287-290.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.287
                              
Seroprevalence of Dirofilaria immitis in Cats from Liaoning Province, Northeastern China
Honglie Hou, Lili Cao, Wenzhi Ren, Dansheng Wang, He Ding, Juan You, Xinhua Yao, Hang Dong, Yanbing Guo, Shuxian Yuan, Xichen Zhang, Pengtao Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(6):673-677.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.673       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT in Residents near the DMZ (demilitarized zone) of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Young-Eun Kim, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(4):385-389.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.385       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis with ELISA and Rapid Diagnostic Test among Residents in Gyodong-do, Inchon city, Korea: A Four-Year Follow-up
Yeong Hoon Kim, Ji hoo Lee, Seong kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(3):247-254.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.247       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Cat Sitters in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Sang-Eun Lee, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2017;55(2):203-206.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.203       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran
Hassan Rezanezhad, Fateme Sayadi, Enayatollah Shadmand, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Hadi Rezaei Yazdi, Kavous Solhjoo, Akbar Kazemi, Monireh Maleki, Abbas Ahmadi Vasmehjani
Korean J Parasitol. 2017;55(1):99-103.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.99       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):89-93.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89       Cited By 4
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Wild Boars, Wild Rabbits, and Wild Chickens in Hubei Province, China
Houqiang Luo, Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Yanfang Lan, Xiong Xiong
Korean J Parasitol. 2017;55(1):85-88.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.85       Cited By 5
                              
High Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT among the Residents of Seokmo-do (Island) in Ganghwa-Gun, Incheon City, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(1):9-13.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.9       Cited By 1
                              
Seroprevalence and Spatial Distribution of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in North-Eastern Region of Pakistan
Haroon Ahmed, Ayesha Malik, Muhammad Arshad, Irfan Mustafa, Mobushir Riaz Khan, Muhammad Sohail Afzal, Shahzad Ali, Muhammad Mobeen, Sami Simsek
Korean J Parasitol. 2016;54(4):439-446.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.439       Cited By 5
                              
High Toxoplasma gondii Seropositivity among Brain Tumor Patients in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2016;54(2):201-204.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.201       Cited By 4
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among HIV/AIDS Patients in Eastern China
Guoqiang Shen, Xiaoming Wang, Hui Sun, Yaying Gao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):93-96.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.93       Cited By 6
                              
Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi and Toxoplasma gondii in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) in China
Qing-Feng Meng, Wei-Lin Wang, Xiao-Ting Ni, Hai-Bin Li, Gui-Zhe Yao, Xiao-Lin Sun, Wei-Li Wang, Wei Cong
Korean J Parasitol. 2015;53(6):759-763.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.759       Cited By 7
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Among Primary School Children in Shandong Province, China
Ke-Sheng Xin, Hui Liu, Hong-Bing Wang, Zong-Liang Yao
Korean J Parasitol. 2015;53(4):489-492.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.489       Cited By 5
                              
Seroprevalence and Potential Risk Factors Associated with Neospora spp. Infection among Asymptomatic Horses in Jordan
Abdelsalam Q. Talafha, Sameeh M. Abutarbush, David L. Rutley
Korean J Parasitol. 2015;53(2):163-167.   Published online April 22, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.2.163       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi in Pet Rabbits in Korea
Jin-Cheol Shin, Dae-Geun Kim, Sang-Hun Kim, Suk Kim, Kun-Ho Song
Korean J Parasitol. 2014;52(3):321-323.   Published online June 26, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.321       Cited By 8
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Police Dogs in Shenyang, Northeastern China
Cheng-Wu Liu, Na Yang, Jian-Bin He, Ming-Yang Mu, Min Yang, Ning Sun, Hong-Kui Li
Korean J Parasitol. 2013;51(5):579-581.   Published online October 31, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.5.579       Cited By 5
                              
Prevalence of Dirofilaria immitis in Dogs in Shenyang, Northeastern China
Chengwu Liu, Na Yang, Jianbin He, Min Yang, Ming Sun
Korean J Parasitol. 2013;51(3):375-377.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.375       Cited By 5
                              
Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in House Sparrows (Passer domesticus) in Lanzhou, China
Wei Cong, Si-Yang Huang, Dong-Hui Zhou, Xiao-Xuan Zhang, Nian-Zhang Zhang, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2013;51(3):363-367.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.363       Cited By 18
                              
Serologic Survey of Toxoplasmosis in Seoul and Jeju-do, and a Brief Review of Its Seroprevalence in Korea
Hyemi Lim, Sang-Eun Lee, Bong-Kwang Jung, Min-Ki Kim, Mi Youn Lee, Ho-Woo Nam, Jong-Gyun Shin, Cheong-Ha Yun, Han-Ik Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2012;50(4):287-293.   Published online November 26, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.287       Cited By 22
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis in the Residents of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Hye-Jin Ahn, Pyo Yun Cho, Seong Kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Chom-Kyu Chong, Sung-Jong Hong, Seok Ho Cha, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2012;50(3):225-227.   Published online August 13, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.3.225       Cited By 11
                              
A Surge in the Seroprevalence of Toxoplasmosis among the Residents of Islands in Gangwha-gun, Incheon, Korea
Zhaoshou Yang, Pyo Yun Cho, Seong Kyu Ahn, Hye-Jin Ahn, Tong-Soo Kim, Chom-Kyu Chong, Sung-Jong Hong, Seok Ho Cha, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2012;50(3):191-197.   Published online August 13, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.3.191       Cited By 9
                              
Maintained Seroprevalence of Toxoplasmosis among the Residents of Jeju Island, Korea
Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Kyutaeg Lee, Tong-Soo Kim, Yeon-Pyo Hong, Hye-Jin Ahn, Hak-Yong Kim, A-Ra Ko, Yong-Joo Kim, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2011;49(3):309-311.   Published online September 30, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.3.309       Cited By 10
                              
Seroprevalence and Incidence of Toxoplasma gondii among Apparently Healthy and Visually or Hearing Disabled Children in Taiz City, Yemen
Saleh, Madha Mohammed Sheet , AL-Shamiri, Adam Hezam , Qaed, Abeer Ahmed
Korean J Parasitol. 2010;48(1):71-73.
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.1.71       Cited By 6
                              
A Hospital-Based Serological Survey of Cryptosporidiosis in the Republic of Korea
Jong-Kyu Lee, Eun-Taek Han, Sun Huh, Woo-Yoon Park, Jae-Ran Yu
Korean J Parasitol. 2009;47(3):219-225.   Published online August 28, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.3.219       Cited By 5
                        
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection and Characteristics of Seropositive Patients in General Hospitals in Daejeon, Korea
Dae-Whan Shin, Dong-Yeub Cha, Quan Juan Hua, Guang-Ho Cha, Young-Ha Lee
Korean J Parasitol. 2009;47(2):125-130.   Published online May 27, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.2.125       Cited By 44
                        
A seroepidemiological survey of Taenia solium cysticercosis in Nabo, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Joon-Yong Chung, Keeseon S. Eom, Yichao Yang, Xenming Li, Zheng Feng, Han-Jong Rim, Seung-Yull Cho, Yoon Kong
Korean J Parasitol. 2005;43(4):135-139.   Published online December 20, 2005
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2005.43.4.135       Cited By 8
                        
Seroprevalence of toxoplasmosis in Korean pregnant women
Kyoung-Ju Song, Jong-Chul Shin, Ho-Joon Shin, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2005;43(2):69-71.   Published online June 20, 2005
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2005.43.2.69       Cited By 44
                        
Seroprevalence of toxoplasmosis in the residents of Cheju island, Korea
Hyun-Jong Yang, Kwang-Nam Jin, Yong-Keun Park, Seong-Chul Hong, Jong-Myon Bae, Sung-Hee Lee, Hyun-Sik Choi, Hwan-Sik Hwang, Young-Bae Chung, Nam-Seok Lee, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2000;38(2):91-93.   Published online June 30, 2000
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2000.38.2.91       Cited By 20
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Similarity_Check_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Cited_by_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Crossmark_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Funder_Registry_174_45.gif
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2020 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine. All rights reserved.     powerd by m2community