| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchEpidemiologic Trends and Seasonality of Scabies in South Korea, 2010-2017
Jong-Hun Kim, Hae-Kwan Cheong
Korean J Parasitol. 2019;57(4):399-404.   Published online August 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.4.399
                              
Current Status of Parasite Infections in Indonesia: A Literature Review
Juyoung Lee, Jae-Sook Ryu
Korean J Parasitol. 2019;57(4):329-339.   Published online August 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.4.329
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among School Children in Pyin Oo Lwin and Naung Cho, Upper Myanmar
Thị Lam Thái, Hojong Jun, Seo-Hye Park, Hương Giang Lê, Jinyoung Lee, Seong Kyu Ahn, Jung-Mi Kang, Moe Kyaw Myint, Khin Lin, Woon-Mok Sohn, Ho-Woo Nam, Byoung-Kuk Na, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2019;57(3):303-308.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.303
                              
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
Korean J Parasitol. 2019;57(2):153-159.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.153
                              
Epidemiological Survey on Schistosomiasis and Intestinal Helminthiasis among Village Residents of the Rural River Basin Area in White Nile State, Sudan
Young-Ha Lee, Jin-Su Lee, Hoo-Gn Jeoung, In-Sun Kwon, Abd Al Wahab Saed Mohamed, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2019;57(2):135-144.   Published online April 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.135
                              
Prevalence and Phylogenetic Analyses of Trichuris suis in Pigs in Hunan Province, Subtropical China
Lei Tan, Aibing Wang, Jing Yi, Yisong Liu, Jiayu Li, Wei Liu
Korean J Parasitol. 2018;56(5):495-500.   Published online October 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.5.495
                              
Serological Detection of Antibodies against Anaplasma spp. in Cattle Reared in the Gyeongsangbuk-do, Korea
Min-Goo Seo, In-Ouh Ouh, Seung-Hun Lee, Ui-Han Son, Paul John L. Geraldino, Man Hee Rhee, Oh-Deog Kwon, Tae-Hwan Kim, Dongmi Kwak
Korean J Parasitol. 2018;56(3):287-290.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.287
                              
Molecular Method Confirms Canine Leishmania Infection Detected by Serological Methods in Non-Endemic Area of Brazil
Emeline Riboldi, Flavio Carvalho, Pedro Roosevelt Torres Romão, Regina Bones Barcellos, Graziele Lima Bello, Raquel Rocha Ramos, Rosemari Terezinha de Oliveira, João Pessoa Araújo Júnior, Maria Lucia Rossetti, Eliane Dallegrave
Korean J Parasitol. 2018;56(1):11-19.   Published online February 28, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.1.11       Cited By 4
                              
Seroprevalence of Dirofilaria immitis in Cats from Liaoning Province, Northeastern China
Honglie Hou, Lili Cao, Wenzhi Ren, Dansheng Wang, He Ding, Juan You, Xinhua Yao, Hang Dong, Yanbing Guo, Shuxian Yuan, Xichen Zhang, Pengtao Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(6):673-677.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.673
                              
Intestinal Parasite Infections among Inhabitants in Yanbian Prefecture, Jilin Province, China
Myoung-Ro Lee, Hee-Eun Shin, Byung-Suk Chung, Sang-Eun Lee, Jung-Won Ju, Liji Xu, Chen Long Nan, Mi-Yeoun Park, Shin-Hyeong Cho
Korean J Parasitol. 2017;55(5):579-582.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.579
                              
Status and Risk Factors of Strongyloides stercoralis Infection in Rural Communities of Xayaburi Province, Lao PDR
Phasouk Senephansiri, Porntip Laummaunwai, Sakorn Laymanivong, Thidarut Boonmar
Korean J Parasitol. 2017;55(5):569-573.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.569       Cited By 6
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT in Residents near the DMZ (demilitarized zone) of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Young-Eun Kim, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(4):385-389.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.385
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis with ELISA and Rapid Diagnostic Test among Residents in Gyodong-do, Inchon city, Korea: A Four-Year Follow-up
Yeong Hoon Kim, Ji hoo Lee, Seong kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(3):247-254.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.247       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Cat Sitters in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Sang-Eun Lee, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2017;55(2):203-206.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.203       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran
Hassan Rezanezhad, Fateme Sayadi, Enayatollah Shadmand, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Hadi Rezaei Yazdi, Kavous Solhjoo, Akbar Kazemi, Monireh Maleki, Abbas Ahmadi Vasmehjani
Korean J Parasitol. 2017;55(1):99-103.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.99       Cited By 2
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):89-93.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89       Cited By 4
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Wild Boars, Wild Rabbits, and Wild Chickens in Hubei Province, China
Houqiang Luo, Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Yanfang Lan, Xiong Xiong
Korean J Parasitol. 2017;55(1):85-88.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.85       Cited By 5
                              
Morphological Characteristics and Phylogenetic Trends of Trematode Cercariae in Freshwater Snails from Nakhon Nayok Province, Thailand
Thapana Chontananarth, Thanawan Tejangkura, Napat Wetchasart, Cherdchay Chimburut
Korean J Parasitol. 2017;55(1):47-54.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.47       Cited By 6
                              
High Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT among the Residents of Seokmo-do (Island) in Ganghwa-Gun, Incheon City, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2017;55(1):9-13.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.9       Cited By 1
                              
Prevalence, Associated Risk Factors, and Phylogenetic Analysis of Toxocara vitulorum Infection in Yaks on the Qinghai Tibetan Plateau, China
Kun Li, Yanfang Lan, Houqiang Luo, Hui Zhang, Dongyu Liu, Lihong Zhang, Rui Gui, Lei Wang, Muhammad Shahzad, Suolang Sizhu, Jiakui Li, Yangzom Chamba
Korean J Parasitol. 2016;54(5):645-652.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.645       Cited By 7
                              
Prevalence of Soil-Transmitted Helminths and Molecular Clarification of Hookworm Species in Ethnic Ede Primary Schoolchildren in Dak Lak Province, Southern Vietnam
Bui Khac Hung, Nguyen Van De, Le Van Duyet, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2016;54(4):471-476.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.471       Cited By 4
                              
Seroprevalence and Spatial Distribution of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in North-Eastern Region of Pakistan
Haroon Ahmed, Ayesha Malik, Muhammad Arshad, Irfan Mustafa, Mobushir Riaz Khan, Muhammad Sohail Afzal, Shahzad Ali, Muhammad Mobeen, Sami Simsek
Korean J Parasitol. 2016;54(4):439-446.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.439       Cited By 5
                              
Prevalence of Opisthorchis viverrini-Like Fluke Infection in Ducks in Binh Dinh Province, Central Vietnam
Thanh Thi Ha Dao, Emmanuel Nji Abatih, Thanh Thi Giang Nguyen, Ha Thi Lam Tran, Sarah Gabriël, Suzanne Smit, Phap Ngoc Le, Pierre Dorny
Korean J Parasitol. 2016;54(3):357-361.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.357       Cited By 1
                              
Prevalence of Intestinal Protozoans among Schoolchildren in Suburban Areas near Yangon, Myanmar
Min-Jae Kim, Bong-Kwang Jung, Jaeeun Cho, Deok-Gyu Kim, Hyemi Song, Keon-Hoon Lee, Seon Cho, Thi Thi Htoon, Htay Htay Tin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2016;54(3):345-348.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.345       Cited By 3
                              
Prevalence of Clonorchis sinensis Infection among Residents along 5 Major Rivers in the Republic of Korea
Young-Il Jeong, Hee-Eun Shin, Sang-Eun Lee, Hyeng-Il Cheun, Jung-Won Ju, Jung-Yeon Kim, Mi Yeoun Park, Shin-Hyeong Cho
Korean J Parasitol. 2016;54(2):215-219.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.215       Cited By 18
                              
High Toxoplasma gondii Seropositivity among Brain Tumor Patients in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2016;54(2):201-204.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.201       Cited By 4
                              
Prevalence of Trichomoniasis by PCR in Women Attending Health Screening in Korea
Seung-Ryong Kim, Jung-Hyun Kim, Na-Yeong Gu, Yong-Suk Kim, Yeon-Chul Hong, Jae-Sook Ryu
Korean J Parasitol. 2016;54(2):187-190.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.187       Cited By 1
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among HIV/AIDS Patients in Eastern China
Guoqiang Shen, Xiaoming Wang, Hui Sun, Yaying Gao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):93-96.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.93       Cited By 6
                              
Molecular Characterization of Enterocytozoon bieneusi in Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Northeastern China
Xiao-Xuan Zhang, Jing Jiang, Ya-Nan Cai, Chun-Feng Wang, Peng Xu, Gui-Lian Yang, Quan Zhao
Korean J Parasitol. 2016;54(1):81-85.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.81       Cited By 10
                              
High Prevalence of Enterobius vermicularis Infection among Schoolchildren in Three Townships around Yangon, Myanmar
Jong-Yil Chai, Seung Koo Yang, Jae Won Kim, Soo-Lyoen Choi, Gyu-Young Song, Bong-Kwang Jung, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Deok-Gyu Kim, Woon-Mok Sohn, Hoo-Gn Jeoung, Seon Cho, Jong-Bok Park, Sooji Hong, Thi Thi Htoon, Htay Htay Tin
Korean J Parasitol. 2015;53(6):771-775.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.771       Cited By 4
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Similarity_Check_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/CrossRef_Cited_by_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Crossmark_174_45.gif
http://jatsxml.org/common/banner/Funder_Registry_174_45.gif
ORCID
COPE
Editorial Office
c/o Department of Medical Environmental Biology
Chung-AngUniversity College of Medicine, Dongjak-gu, Seoul 06974, Korea
Tel: +82-2-820-5683   Fax: +82-2-826-1123   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2019 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine. All rights reserved.     powerd by m2community